sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Türkçe Dualar

Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
  • 1 gönderen zeinarda

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23-11-13, 21:15   #1
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.157
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart Dürr-i Meknun(Saklı İnci)KasidesiİMAMI AZAMIN DÜRRÜ MEKNUN (SAKLI İNCİ) KASİDESİ VE FAZİLETİİmamı Âzam Ebû Hanîfe Nû’man ibni Sâbit radiyallâhü anhümaya aittir.

Ravza-ı mutahharayı ziyareti esnasında doğuş olarak inşad eyledikleri bir kasidedir. Bu kaside ile Efendiler Efendisi Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selleme muhabbet ve yakınlık murad etmişler ve kimsenin duymayacağı bir
şekilde Huzuru Rasûlüllah’da tekellüm eylemişlerdir.


İmamı Âzam ziyaretten sonra Medine-i Münevvere müezzininin kendi kasidesini irâd ederken görünce şaşırıp baka kalmış ve sormuştur: Bu kaside kime aittir? Müezzin:
Ebû Hanîfe Nû’man ibni Sâbitin’dir.
Onu tanıyor musun?
Hayır.
Öyle ise bu kaside-i kimden öğrendin?
Müezzin dedi ki;
Rüyamda, Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve
sellem bana okudu ve bende ezberledim. Ayrıca,
kaside-i minarelerden okumamı istedi.
Bu sözler üzerine İmamı Âzam Ebû Hanîfe
radiyallâhü anhın gözlerinden yaşlar boşandı.


İmamı Nesefî “Tuhfe” isimli eserinde Şemsü’I Eimme-i Hulvanî (radiyallâhü anh) den şu nakli buraya aktaralım.


Rüyamda İbni Abbas radiyallâhü anhüma buyurdu ki:


“Müctehidlerin sultanı, Allah Teâlâ’nın dostu Ebû Hanife Nu’man İbni Sabit, Resûlü Ekrem ve Nebiyyi Muhterem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretlerini, mübarek Ravzaı mutahharada bir kaside ile medh eylemiştir ki bu kasideye:

“Dürrü meknûn (saklı inci)” ismi verilmiştir.

Bu kasidenin birçok fazilet ve sırları vardır.

1-Her gün Ravza’nın hizmetçileri olan melekler ve Kerûbiyân bu kasidei şerifeyi sabah, akşam okurlar.

2-Bu kaside-i okumaya devam edenlere afetler, kaza ve belalar uğramaz.

3-Düşmanlarını sevindirecek bir kötülükle karşılaşmazlar.

4- Ani gelen ölümden emin olurlar.

5-Bulunduğu eve ve mekâna veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez.

6-Okuyana ve bulunan yere büyü işlemez.

7-Devam edenlerin gönlü sevinç ve ferah dolar.

8-Günahları bağışlanır.

9-Her ne dilek için yedi gün ara vermeden devam edilirse istenen şey gerçekleşir.

İşte İbni Abbas (radiyallâhü anhuma) bana bunları anlatmıştı ki, ben uyandım. O zamana kadar bu kasideden haberdar olmadığım için Mekkei mükerreme ve Medinei Münevvere’de aradım. Nihayet, Bağdat’ta kâmil bir mürşidin yanında buldum. O şeyhi kâmil de duyulmamış diğer bazı özelliklerini bana nakletti. Ömrüm oldukça ben de onu okumaya devam
edeceğimi adadım.

Diğer bazı özellikleri şunlardır.

10-Sadakatle okuyana son nefeste iman nasip olur.

11 -İhlâsla okumaya devam eden hiç fakirlik görmez.

12-Şevk ile kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etmez.

13-Halisane okuyana hile ve tuzak işlemez.

14-Bir memlekete genel bir felaket isabet etse, bu kaside halisane okununca Allah Teâlâ onu def eder.

15-Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur.

16-Kasidenin akabinde yapılan her dua kabul olur.
Ayrıca Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve selemi görmek niyeti ile okunursa rüyada görülür. Eğer
manevi durumu müsait değilse bir Allah Teâlâ dostu ona tebşiratta bulunacaktır.


Okuma adabı abdestli kıbleye dönük bir şekilde 1 fatiha 3 ihlas 11 salavat okunup evvelen Efendimizin s.a.v ruhuna sahabelerin ve İmamı Azamın ruhuna hediye edilecek. Ve kasideye başlanacak

Dürrü Meknun Kasidesi

Ya Seyidessadati ci’tüke gasiden
Ercu Rıdake ve ehtemi bi himake
Ey efendiler Efendisi! Himayene sığınarak,
rızana kavuşmak maksadıyla huzuruna geldim.

Vallahi ya hayral halaigi inne li
Galben meşugan la yerumu sıvake
Yaratılmışların en hayırlısı yemin olsun ki,
Zât’ına âşık olan ve başkasını istemeyen bir
kalbim vardır.


Ve bihaggi caheke inne ni bike muğremu
Vallahu ye’lemu inne ni ehvake
Allah Teâlâ biliyor, makamının hakkı için sana
tutkunum ve nefsim bile seni arzuluyor


Entellezi levlake ma huliga emruun
Küllev vela huligal vera levlake
Efendim! Şayet olmasaydın kâinat bütünüyle
varlığa çıkamadığı gibi hiçbir şeyde yaratılmayacaktı.


Entellezi binnurikel bedruktesa
Veşşemsi müşrigatun bi nuri bihake
Efendim! zâtınla ay nurlara bürünürken, güneş
doğacak nurlara sahip oldu


Entellezi lemma rufi’te ilessema
Bike gad semmet ve tezeyyenet lisuraka
Efendim! Miraç ettinde, ziyaretinle semalar
yüceldi ve süslenip değerlendi.


Entellezi nadake rabbuke merhaba
Ve legad de’ake ligurbihi ve hayyaka
Efendim! Allah Teâlâ, zâtını yakınlığına ve
sohbeti selamına çağırarak “Merhaba, Ey Sevgilim”
dedi.


Entellezi fina seelte şefaaten
Nadake rabbuke lem yekunissıvake
Efendim! Rabbinle aranıza kimsenin girmeyeceği
sohbete kavuşmuş iken bizim (ümmet)
için şefaat dilendin.


Entellezi lemma tevessele ademu
Min zelletin bike faze veheva ba ka
Efendim! Âdem aleyhisselâm beşerî yönden
baban iken hatasının affına zâtını vesile kıldı


Ve bikel halilu dea fe’adet naruhu
Berden ve gad hamedet bi nuri senake
Hz. İbrahim Halîlullâh aleyhisselâm ateşe
düşerken zatınla duâ etiğinden, ateş külleşip
serinliğe döndü.


Ve de’ake eyyubun lidurrin messehu
Fe uzile anhuddurru hine de’ake
Eyüb aleyhisselâm başına bela geldiğinde,
zâtına dua edince, çektiği sıkıntı giderildiVe bikel mesihu eta beşiran muhbira
Bisıfati husnike madihan li ulake
Efendim! Hz. İsâ aleyhisselâm zâtının güzel
sıfatlarını methederek yüceliğini müjdeleyici
olarak geldi.


Ve kezake musa lem yezel mütevessila
Bike fil gıyameti muhammem bihimake
Yine; Mûsâ aleyhisselâm zâtına kopmayacak
bağlılığını ve himayeni kıyamette kadar bırakmayacaktır.
Vel enbiyau ve kullu ma huligal vera
Verrusulü vel emlaku tehte livake
Efendim! Yaratılanların hepsi, nebiler, rasüller
ve melekler sancağın (hükmün) altındadırlar


Leke mucizatun e’cezet küllel vera
Ve fedailu cellet feleyse tehake
Yaratılmışları aciz bırakan mucizelerin ve faziletlerin
anlatılacak gibi değildir


Netegat te’amu be semihi leke mu’lina
Veddabbu gad lebbake hine ligake
Efendim! Yemek zehirliyim derken, kertenkele
“lebbeyk” sedasıyla huzura geldi.


Vezzi’bu caeke vel ğazaletu gad etet
Bike testeciru ve tehtemi bihimake
Huzuruna kurt ilticada bulunmak ceylan himayene
sığınmak için koşuşarak geldiler.


Ve keza elvuhuşu etet ileyke ve sellemet
Ve şekel be’iru ileyke hine raka
Yine huzuruna vahşi hayvanlar gelip selam
verdiler. Zât’ını görünce deve’de (sahibini) şikayet edebildi


Ve de’avte eşcaran etet ke mutiaten
Ve seat ileyke mucibeten linidake
Ağaçlar, davet ettiğinde isteyerek ve koşarak
çağrına icabet ettiler


Vel mau fada birahatike ve sebbehat
Cemmül hasa bilfadli fi mühake
Sular elinden çoşup taşarken, tuttuğun çakıl
taşları faziletinden tesbihe başladılarVe aleyke zaleltil ğamametü fil vera
Vel ciz’u hine ila kerimu ligake
Bu âlemde bulut yalnız Zâtını gölgelerken,
(dayandığın) hurma kütüğü kavuşmak arzusuyla
inlemişti.


Vekezake la eseru limeşyike fissera
Vessahru gad ğaset bihi gademake
Efendim! Yumuşak toprak (kum) izini göstermezken,
katı taşta ayakların batarak iz tutardı.


Ve şefeyte zel ‘ahe’ti min emrazihim
Ve mele’te küllel erdi min cedvake
Dertlilerin hastalıkları şifa bulur, yeryüzü
cömertliğine gark olurdu.


Ve radedte ayne gatadete be’del ama
Vebnel huseyni şefeytehu bişifake
Ebû Katâde’nin körleşen gözünü iade edip
İbni Husayn’ı şifanla (hususi tükrüğün) iyileştirdinVekeza hubeybu vebne afra badema
Cürriha şefeytehuma bilemis yedake
Efendim! Hubeyb ve İbnü Afra ölüm yaraları
ellerinin bir dokunuşuyla şifa buldu


Ve Aliyyun min ramedin bihi daveytehu
Fi hayberin ve şufi bitabibi lemake
Hayber’de Ali’nin göz ağrısına temiz tükrüğün
şifa vermişti.


Ve seelte rabbeke fi ibni cabirin be’adema
En mate ehyahu ve gad erdake
Efendim! İstediğinde Rabbin razı olman
için ölmüş İbni Cabirin oğullarını diriltti


Ve meseste şaten liümmi mabedin be’adema
Neşefet fedarret min şifa rukyake
Ümmü Mabedin süt veremez koyunu şifâlı
okumanla sütleri akar oldu


Ve de’avte rabbeke ame gahtin mu’lina
Feen helle gadrussuhbi hine duake
Kıtlık yılında Rabbine sesli duâ ederek (elini
açtığın) zaman göğ ağıp yağmur taneleri sağnak
şekilde bıraktıVe de’avtü küllel halgu fengadu ve ila
De’vake tav’an sami’ine nidake
Efendim! Mahlûkatı çağırdığın zaman “işittik
ve severek itaat ettik” diyerek boyun eğdiler.


Ve hafezate dinel küfri ya alemel hüda
Vera fe’te dineke festegame hünake
Ey alemi Hüda! küfrü yerle bir edip, dosdoğru
dinin İslâm’ı yücelere çıkardın.”.


E’dake adüvve fi galibi cemiuhum
Sar’a ve gad hurimurrada bicefake
Rızândan mahrum düşmanlarının hepsi ettikleri
eziyetleri ile Kalib Kuyusu’na sara tutmuş
ölüler gibi tıkıldılar.Fi yevmi bedrin gad etet ke melaikün
Min indi rabbike gatelet e’dake
Bedir günü, Rabbin katından gelen melekler
düşmanlarını öldürdüler


Vel fethu caeke yevme fethike mekketen
Vennasru fil ehzabi gad vefake
İsteyince Mekke’yi fethettiğin gün, fetih
(mânâ ve madde âleminin) kapılarını açan Rabbin,
Ahzab (Hendek) savaşında ummadığın
yerden yardım etti


Hudun ve yunusu min behake tecemmela
Ve cemalu yusufe min ziyai senake
Hûd ve Yunus (aleyhismeselâm) zâtının kıymetiyle
iyiliğe ererken, Yusuf’ta güzelliğini nurunun
parıltısından aldı.


Gad fugte ya Taha cemial enbiya
Turran fesubhanellezi esrake
Ey Tâhâ! ‘Sübhanellezi Esr⒠sırrına ererek,
bütün enbiyadan üstün oldun.


Vellahi ya yasin mislüke lem yekun
Fil alemine ve haggi men nebbake
Ey YâSîn yemin olsun ki! Zâtını nebi seçen
Allah hakkı için, âlemlerde bir benzerin yoktur.


An vasfikeş şuara u ya müddesir
Acezu vekellu min sıfatu ulake
Ey Müddesir! Şairler sıfatlarını ve yüceliğini
vasfetmekten aciz ve yorgundurlar.


İncilu isa gad etabike muhbiran
Ve bikel kitabu eta bi mehdi hilake
İsa’nın İncil’i geleceğini haber vermek, kitabımız
Kur’an güzelliğini (hilyeni) öğmek için geldi


Maza yegulul madihune vema asa
En yecme’a el küttabü min me’anake
Ey Efendim! Şanına layık manalar hakkında
medhediciler ne diyebilir, yazarlar toplanıp ne
yazabilirler.


Vellahi lev ennel bihara midaduhum
Veşşu’be eglamun cu’ilne lizake
Allah Teâlâ’ya yemin olsun ki, methetmede
denizler, mürekkepleri, ağaçlar da kalemleri
olsa,Lem yegdirissekalani tecmeu nedraten
Ebeden vemestau lehu idrake
insanlar ve cinler toplansa, zât’ını kavramaya
idrakleri erişemeyeceği gibi nadir (vasıflarını)
toplamayada ebedî güçleri yetmeyecektir.Li fike galbün muğramün ya seyidi
Ve haşe’şetun mehşuvvetun bihevake
Ey Efendim! Sana âşık kalbim, sana tutkun
ve arzunla kuşatılmış bir nefsim var.Ve iza sekettu fefike sümti kulluh
Ve iza entagtu feemdahu ulyake
Suskunluğum hep Seninle dolu, konuştuğum
zamanda hep yüceliğini övmekteyim


ve iza semi’tu feanke gavlen tayyiben
ve iza nazartu fema ara illake
Her zaman Zâtından tatlı güzel sözler işttim.
Bakışlarımda ancak Seni görmek istemektedir.


Ya maliki kün şafi’i min fegati
İnni fegirun fil vera liğinake
Ey sahibim! İhtiyaç âleminde zenginliğine
muhtaç olan bu fakirine, darlık zamanımda
şefaatçim olmanı (niyaz ediyorum).


Ya ekrames sekaleyni ya kenzel vera
Cud li bicuddike ver dati birıdake
Ey insanlar ve cinlerin en keremlisi, ey yaratılmışların
bütün üstünlüklerini kendinde toplayan
Efendim! Bana cömertliğinden kerem ettiğin
gibi kendi rızanlada benden razı ol.


Ene tamiun bi cudi minke velem yekun
Li ebi hanifete fil enami sivvake (Burada kendi adınız okuyun)
Ben Senin cömertliğine tamah ediciyim, zira
Ebu Hanife’nin, kâinat içinde Senden başka
kimsesi yoktur.Fe’asake teşfe’u fihi inde hisabihi
Felegad ğada mütemessiken bi’uraka
Her sabah ve her akşam, Senin getirdiğin
kopmaz ipe sarılarak hesap günü gününde şefaat
edeceğini ummaktayım.


Fele ente ekramu şafiin ve müşeffein
Vemenilteca bihimake nale ve faka
Şefaat edenlerin, şefaati kabul edilenlerin
en keremlisi, iltica edene rızanı ve himayeni
esirgemezsin!


Fecal giraye şefaaten li fi ğadin
Feasa ekun filhaşri tehte livake
Kıyamet gününde azığım olacak şefaatını ve
mahşerde ‘Hamd Sancağı’ nın altına beni de
almanı ummaktayım.


Salli aleykellahu ya alemel hüda
Ma hanne müştagun ila mesvaka
Allah Teâlâ’nın salât kıldığı Ey âlemi Hüdâ!
âşıklarının merkadine yüz sürmeye iştiyakı (özlemi)
bitmez.Ve ala sehabetikel kirami cemiihim
Vettabiine ve kulli men valaka
Ve, Allah Teâlâ’nın salâtı seçkin arkadaşlarına,
onlara tabii olana ve dostluğuna yönelmişlerin
hepsine olsun
AKKAN bunu beğendi.

Konu zeinarda tarafından (23-11-13 Saat 21:19 ) değiştirilmiştir.
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Emali kasidesi Asi Kenzül Dini Bilgiler 0 27-10-13 10:12
Rüyada İnci Görmek Queen Rüya Tabirleri 5 03-10-13 20:07


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:02.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0