Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL GİZLİ İLİMLER ALEMİ > Kenzül Havas İlmi

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13-03-14, 02:32   #1
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart Güneşin 12 Burca İntikali FİRDEVSİ'den

Sems (Günes) Hamel (Koç) burcuna geldigi zaman
Melik Ahmer'i da'vet edersin.

GÜNES'iN HAMEL BURCUNA iNTiKALi
Günes Hamel burcuna geldigi zaman, Allah Teala'nın
emriyle arsın altından bir Feristeh (Melek) gelip, Günes'e
müvekkel ve nazir (Bakan) olur. Sıfatı, ahkamı, tekvini,
cinnisi, tesbihi, levhi, tılsımı, hatemi, havassı nedir ve
nasıldır? Onu izah eder.

O Feristehin hükmü altında 300.000 Feristeh vardır.
Bunların da her birinin hükmünde 300.000 Meleküt (Ruhlar
alemi) vardır. O melekütlerin her birinin hükmü altında da
15.000 Cinni vardır.

Bu meleklerin sıfatları nedir? da'vet ve
sartları nasıldır? Bu adı geçen Meleküt Günes Sevr
burcuna varıncaya kadar otuz (30) gün yeryüzünde fermani
ilahi ile nice muhtelif islere baslarlar. O Feristeh in ismine
Sahbâtââîl derler. Sureti insan suretine benzer.

Dört bası, dört yüzü ve dört eli vardır. Rengi sarı olup, Altın
gibi nura gark olmustur. Bir elinde yanmıs mum, bir elinde
hat yazılmıs ve sarılmıs name tutar. Bir elinde bardak ve bir
elinde de yalın kılıç tutar.

Bu Feristeh in hatemi budur:
Bir kimse bu hatemi Günesin serefinde bir Akik tası
üzerine yazdıktan sonra bu tası üzerinde tasırsa, padisah
ve ileri gelen beyler yanında sevgili olur. Gün geçtikçe de
serefi artar.(hatem bir önceki sayfada)
Bu Feristeh in Tesbih'i olup, davet ederken dört (4) defa
okumak ve okurkende Günes buhurunu yakmak lazımdır.


Feristeh in Tesbihi budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ hâlikal envârel izhârel meâlî. Sübhâneke entel kâdiru alâ külli seyin ves sebâbete yüfnâ bi emrike. Sübhâneke yâ dâimen nu'mâ entel gâlibü alâ külli seyin. Sübhâneke yâ bürhânel ervâha ve hâlikal esbâha. Sübhâneke yâ kadîmül emâne yâ mâniul emâne. Sübhâneke yâ hâlikul halka bi tarfetül ayni entel hâliku külli mahlûkın ve ente razikun külle merzûkın ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


Bu Feristeh in Levhide budur: be sin mim elif lam lam....

asagidaki orjinal metinde huru mukatta seklinde yazılı
Bütün halayık içinde makbülül kelam olup, beyler ve
mesayih ler yanında fermani berrin olmak istersen:

Bu levhi Günesin serefinde bir kagıt üzerine, levhin arkasınada asagıdaki su dört Esmayı yazıp, Günes buhurunu yakarak yazdıgın levhi tebhir ettikten sonra, üzerine dört (4) defa Ahidname-i Süleymani oku. Daha sonra bu levhi beyaz
mum içine koyup sarı ipek ile sardıktan sonra üzerinde
tasırsan, olacak olan acaiblikleri görürsün.


Levhin arkasına yazılacak Esmalar budur:


Temhîsan semhîsan Temsîsan Seyûmîsan

Bu Tekvin in sureti Aslan'a benzer. Üzerinde günes ile bir yıldız vardır. Bu Tekvin'in suretini yapıp, cebinde veya kesesinde götüren kimse Allah Teala'nın izniyle maksadına ulasır.
Tekvinin hatemi de budur:(ilk tılsım aşagıdaki)
GÜNES'iN SEVR BURCUNA iNTiKALi
Günes Sevr (Boga) burcuna geldigi zaman Melik
Dehnes’i da’vet edersin.
Günes Sevr burcuna geldigi zaman, arsın altından
ruhaniler makamından bir feristeh nüzül edip, Günes’e
müvekkel ve nazır olur. Sıfatı, ahkamı, tekvini, cinnisi,
tesbihi, tılsımı, hatemi, levhi, havassı nedir ve nasıldır? Onu
izah eder.
O Feristeh’in hükmü altında 700.000 Feristeh vardır. O
Feristeh (Melekler) lerin her birisinin emri altında 700.000
Feristeh vardır. O Feristeh’lerin her birinin emrinde de
700.000 Cinni vardır ve onlara muti’ olmuslardır. O
Feristehler ve Cinniler çesitli islere baslamıslardır. O
Feristeh hepsinin büyügü olup ismine
Nagmagail

derler. O Feristeh insana benzer. iki kanadı ve iki eli vardır.
Bir elinde Harbi ratıb ( ? ), bir elinde ise Sibabe (?) tutar:
O Feristeh (Melek) in Hatemi budur:
(orjinal metindeki ikinci tılsim)


O Feristeh (melek) in Tesbihi de budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ dâberânel a'lâ
entel kâdirul aliyyül alîmül kebîr. Yâ sübhaneke yâ
ma'bûdel ebediyyüs sultâni sermedî. Sübhaneke lâ
ilâhe illâ hüve rabbüt tevvâb. Sübhaneke lâ ilâhe illel
gafûrüs sekûru yâ râzikul halâyika ve kâdımel erzâkı bi
yedi kudretik. Sübhaneke lâ ilâhe illâ hüve entel hayyü
lâ yemûtü ebedâ. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil
aliyyil azîm.
O cinninin sureti dükeli cinler üzerine müvekkeldir.
Onun adına Kaytâgûrûşin
derler. Sureti Sıgıra
benzer ve iki bası vardır. Arkasında bir ibibik oturur.
ibibik'inde iki bası vardır


Tesbihi budur:Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ hâlikal cinni anil meâricil kaviyyi. Sübhaneke yâ emâni ente kâdirun alel ecsâdit tâbîu ve mukadderu alâ tasvirânil âliyyete.
Sübhaneke yâ vehhâbü yâ tevvâbü ve lâ havle ve lâ
kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.Ebu Ali Sina der ki: Günes Sevr (Boga) burcunun
yedinci derecesine geldigi zaman, bir kimse bu Tılsımatı bir
kagıt üzerine Nisan yagmuru, misk ve zaferan ile yazıp
ocak altına gömsün. Ama ocak kendi ocagı olsun. O kisinin
muhabbeti gün be gün galip olup, o kisinin erkek çocugu
olur.
Tılsımı yazarken Müsteri gezegeninin buhurunu yakıp,
üzerine yedi (7) defa Ahitname-i Süleyman bin Davud'u
okursun.
Yazılacak Tılsımat budur:
(tılsım sayfa ortasında)
Bu Tılsımat ile Duayı yazıp; Allah Teala hazretlerinden yardım talep edersin.
Tekvinin sureti budur:(sayfadaki iki başlı boga ve üzerinde ibibik)Her kim bu Tekvin'in suretini Zühre Sevr burcunda iken
yazıp, Beyaz tenli Behaim (Dört ayaklı hayvanlar) in
boynuna baglarsa, o Behayimlerin hiç birisine Allah Teala nın izniyle zarar gelmez.


Bir kimsenin hayvanattan kısmeti olmasa, bu sureti
Günes Sevr burcunun yedinci derecesinde iken yazıp
evinin tavanında gizlerse, Behayim den Allah c.c. ın izniyle kısmeti fazlalasır. Yazarken Müsteri veya Zühre
gezegeninin buhurunu yakarsın.


Asagıdaki Esmaları okuyup ve yazıp yanında tasıyan
kimsenin Allah Teala nın izniyle Behayim kısmından kısmeti artar.

Okunacak ve yazılacak Esmalar budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ gufrâni yâ deyyâni yî
müstetîun nûri femestetîun nûri yâ sekhmâlîhın yâ
beyyâni yâ hîlikal esyâi. Minel ademi akdî hâcetî bi
hakkin nûril mukaddesit tâhirati ve bi hakki yâkûtel
ahmeral mualleki bi yemînî arsike yâ mehleysecin yâ
ma'sin mûhin vehin vehin âli şeddâyi sebâvüsin
edûnayî elvehimin mûsâ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm.
Bundan sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle, olacak
olan acaibi müşahede edersin.

zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:36   #2
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
StandartGünes Cevza (ikizler) burcuna geldigi zaman Melik
Meytatarun'u da'vet edersin.
Günes Cevza burcuna geldigi zaman Keribuyyân
(Allah'a en yakın olan Melekler) makamından Allah Teala
nın emriyle bir Feristeh nüzül edip Günes'e müvekkel olur.


O Feristeh'in emrinde 1.500.000.000 Feristeh vardır. Her
Feristeh'in emrindede 400.000 Feristeh vardır. Onlarında
her birisinin emrinde 200.000 Tekvin vardır. Bu Tekvinler
Cin'ler üzerine müvekkeldir. O muazzam Feristeh'i Tekvin'i,
isimleri ve Da'veti ile izah edelim.


Bilki! O Feristeh'in sureti insan suretine benzer. insan
bası gibi iki bası, iki eli ve iki kanadı vardır. Bir elinde Tâc
ve bir elinde ise yazılmıs Ferman tutar. Basındaki Tâcı
Altındandır. Bunların hepsi Kerubiyyun'dir.


Bu melek'in da'veti; Sems Cevza burcuna geldigi
zaman, Aslan derisine bu sureti yazdıktan sonra yazdıgın
sekli önüne koyup, Günes buhurunu yakarak asagıdaki
tesbih zikrini yedi (7) defa ve Ahidname-i Süleymani yedi
(7) defa oku. Asagıda gelecek olan Tılsımatı İbibik kanıyla
misk, zaferan ve gülsuyu ile yazarsın.

Ama ibibik'i öldürmezsin. Kulagının dibinden bir miktar kifayet edecek
kadar kan aldıktan sonra ibibik'i salarsın. Eger ibibik'i
öldürürsen, amelin batıl olur. Ondan sonra o yazdıgın sekil
ile tılsımatı beyaz mum içine koyup, nakıslı bir ipek içine
sarıp külahında gizlersin.

Ama yazarken Cevza burcunda bir yıldızın geri dönmesi ve yukarıdan asagı düsmesi olmasın
Zühal gezegenide terbi'de olmasın. Yoksa helak
eder.

melek'in Hatemi budur:
melek'in Tesbihi bu olup, bu Tesbihi okumak lazımdır.
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ müdebbirel
umûr. Yâ Nûran nûr. Yâ âlime mâ fis sudûr. Allâhümme
yâ hâlikal ervâha an nûr. Ve hâzihil kelimeti mektûbin fit
tevrâti vez zebûr. Allâhümme yâ hâlikaz zille vel hurûr.
Yâ mu'tial cennete ven nûr. Yâ sâhibel hudûde vet
tasavvûr. Yâ erhamel eltâfe ves surûr. Allâhümme
sânian nûra fî vechiş şemsi fis semâvâtil münkatadir.
Allâhümme yâ hâlikal bihârihi vel bahûr. Allâhümme yâ
hâlikaz zâkira vel mezkûr. Sübhâneke lâ ilâhe illâ hüve
Nûran nûr. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil
azîm.
Tılsımat budur:Bir kimse oniki (12) Kerubiyyun'u naks edip sarı bir
kagıt üzerine yazdıktan sonra, o kagıdı küçük çocukların
hece okudugu gibi bir tahta levhayı iki baslı düzersin. O
yazılı olan isimler ayrı bir dilde yazılıdır. Bu isimleri
yazdıktan sonra Tekvin'in suretinide yapıp, dershanenin
tavanına saklarsın. Ruhlar o kisiden asla kaçmaz ve halayık
gözüne sirin görünür. Devleti ve izzeti gün geçtikçe artar.
Pars ve Kirman üstadları bununla çok amel ederlerdi. Ama
bu ameli Günes'in serefinde iken yazarsan, Allah c.c. ın
izniyle muvafık olursun.

Asagıdaki sekil Cinni olup, Feristeh'in Tekvinidir. Sıfatı
Koyun'a benzer. iki tane bası vardır. Ayakları kus ayagına
benzer. Önünde bir agaç vardır. Koz agacına benzer ve
üzerinde dört tane Kumru kusu vardır. Bir Güvercin'le
söylesir gibi o agaçta dururlar. Bu Tekvin'in ismi
Abtâkûheyferaşin
' dir.
Bir kimse saraya tutulsa bu Tekvini da'vet edersin
. Cin
suresini yagmur suyu, misk ve zaferan ile bir sise üzerine
Müsteri gezegeninin buhurunu yakarak yazarsın. Asagıda
gelecek olan isimleride Surenin altına yazıp saralının
boynuna baglarsan, Allah c.c. ın izniyle hemen sifa bulur.
Bu yazdıgın isimleri bir ay o saralının üzerine okursun.
Yazılacak ve okunacak isimler budur:Yâ Tahşeyahâ Yâ Keyahcesyâ Yâ Keyahseyâ Yâ
Da'leyhâ Yâ Keyaleytahâ Yâ Ta'heyceyâ.
Demislerdirki: Bu isimler öyle büyük isimlerdirki, Kamer'in
yüzünde yazılıdır. Kitabu Engilün'de serh edilmistir.Bu Tılsımı Bakır'dan bir levha üzerine yazdıktan sonra
çocukların boynuna takılırsa, divden ve periden emin
olurlar. Her ne ögrenirlerse asla unutmazlar. Çok akıllı ve
güzel lisanlı olurlar. Bunun 72 türlü havassı celilesi vardır.
Bir kimsenin agzı egilse peri yeli ve cin fi'linden olur.
Asagıdaki levhayı yazıp, yazdıgın levhayı suya koyduktan
sonra cin hastası olan kimse bu sudan içerse, Allah'ın
izniyle hemen sifa bulur
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:39   #3
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Şems (Günes) Seretan (Yengeç) )burcuna geldigi
zaman, Melik Meymun'u da'vet edersin.


Günes Seretan burcuna geldigi zaman, Allah Teala nın
emriyle arsın altından ruhaniler makamından bir melek
nüzül olup, Günes'e müvekkel olur. 1.500.000.000 melek
onun mahkumu olup emrindedir. O melek'lerin her birinin
emri altında da 100.000 Feristeh vardır. O melek'lerin
emri altında ise nice 100.000 Cinni vardır ki, adedini ancak
Allah c.c. bilir.


Günes Seretan burcuna geldigi zaman, bu melek
yeryüzüne inip nebatata ve hayvanata müvekkel olup,
iyiden ve yavuzdan tesirat eder. Bu melek'in ismine
Sahyetâhelâîl derler.


Bu melek'in sekli insana benzer. Üç bası ve iki eli
vardır. Bir elinde na'lin ve bir elinde de çanak vardır.
Bu melek'in sureti güzeldir.
Bu melek'in Hatemi olup, Hatemi de
budur: yukardaki resme yakın olan kucuk tilsim
Bu melek'in Tesbihi olup, Tesbihide budur:

 
Allâhümme yâ rabbel erbâb. Ve müsebbibel esbâb. Ve yâ müfettihal ebvâb. Allâhümme yâ nûres semâvâti vel ard. Allâhümme yâ müzeyyinel melekûte bi nûri kudsil a'lâ. Sümme denâ fetedellâ fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ. Allâhümme yâ bedias semîvâti vel ard. Allâhümme yâ sâhibel ervâh. Ve yâ mûnisel cinne vel melek. Sübhâneke lâ ilâhe illâ hüvel emânü an rahmetike fî külli beliyyân. Sübhâneke lâ ilâhe illâ hüvel müsteânil bürhân. Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ hüves sâniul mâniud dâfiur râfiul câmiul Yâ hüve vâsiu. Yâ hüve Yâ hüve Yâ hüve Yâ hüve Yâ hüve Yâ hüve Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Bu Feristeh'in Tekvini hemen hemen Balık suretine benzer. Ama bası insan başı gibidir. iki eli olup, insan eli gibidir. Bir elinde deste gül tutar ve bir elinde de Yengeç tutar. Bu Tekvinin ismine Tafâkâheylûzelşin derler. Tekvinin sekli budur:


Bu Tekvinin Tesbihini bilmek lazımdır. Tekvinin Tesbihi budur:

Yâ Arsatû tayrâtûtayâ Yâ Nûran nûrâtıyâ. Tekvinin Hatemi de budur: balıkresmin altindaki ikinci satırda Her kim dilerse suyu kendine muti' edip, yer altındaki suyu çıkarır yahut kurumus olan kuyunun suyunu geri getirir veyahut istedigi yerden su çıkarır. Bunun için: Günes Seretan burcunda iken

Geyik derisine asagıdaki Tılsımatı nisan yagmuru suyu, ölü balık kanı ve yesil keler zehiri ile yaz.

Yazdıktan sonra Kamer da'vetini yedi (7) defa, yedi (7) defa da Ahidname-i Süleymani okur ve okurkende kamer gezegeninin buhurunu tüttürürsün. Ulvi ervah gelir ve maksadın her ne ise sana gösterir.Her kim dilerse, halis Gümüs'ten bir yüzük yaptıktan sonra, ortasına yesim bir tas geçirip, üzerine bu hatemi Günes Seretan burcunda iken yazarsın. O hatemi kurumus su kuyusuna bırak. Asagıdaki Tılsımatı da yazıp su kuyusuna bırakırsan, kuyunun suyu Allah c.c. ın izniyle geri gelir.


 
 
Geyik derisine yazılacak Tılsımat budur:resmin ortasındaki (5satır ve lahavle..... bimislihi mededen)kadar olan kısım

zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:42   #4
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart


Asagıda gelecek olan levhayı Kamer Cevza burcunda
iken yazmak lazımdır.


Bu levhayı bir parça Bakır levha üzerine Çelik kalem ile
naksedilip kurumus olan kuyuya bakır levha bırakılırsa,
kuyunun suyu hemen çıkar.

Bu levhayı dogum yapacak kadının boynuna asılırsa
Allah Teala nın izniyle kolayca dogum yapar.

Veyahut bu levhayı suya koyup, dogum yapacak olan kadına suyu
içirilirse Allah c.c. ın izniyle kolayca dogum yapar.
Levha budur:resmin sol kenarında yazılı olan tılsım

GÜNESiN ESED BURCUNA iNTiKALi
Günes Esed (Aslan) burcuna geldigi zaman Melik
Şemhûreş'i da'vet edersin.

Günes Esed burcuna geldigi zaman, Allah Teala nın
emriyle Sidretül münteha'dan bir Melek nüzül edip, Günes'e
müvekkel olur.

O Melegin emrinde 2.250.000 Feristeh
vardır. O Feristeh'lerin her birinin emrindede 800.000
Feristeh vardır. Her Feristeh'in emrindede 777 Cinni vardır.
Yeryüzüne inip sebeblere müvekkel olup tesirat ederler. O
Feristeh Günese müvekkeldir. Onun adına Taâhâkâîl
derler.

Sekli insana benzer. Bir adet bası olup,
basında dört tane gözü vardır. Bir agzı ve dört eli vardır. Bir
elinde mushaf, bir elinde altından nar, bir elinde asa ve bir
elindede altından tas vardır.
O melegin Hatemi budur:resimdeki melegin diz altında

O Melegin Tesbihi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ sâmias sâmiîn. Yâ men ya'lemü mürîdel mürîdîn. Yâ men ya'lemü havâices sâilîn. Yâ men sebbahe lehüs sirral vâtî. Yâ men yerhamü. Bükâel hâifîn. Yâ men ya'lemü hamdel âminîn. Yâ men yakbelü uzran nâdimîn. Yâ men yusliha amelel müfsidîn. Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente hallisnâ minen nâr. Yâ Rabbe ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Her kim bu Tesbihi cenk edilecek yerin ortasında okursa, düsman askeri 100.000 den fazla olsada Allah Teala hazretlerinin emriyle düsman askeri bozguna ugrar. Asagıda gelecek olan Tılsımatı Sems (Günes) Esed (Aslan) burcunda ve Kamer de Deliv (Kova) burcunda iken binek kanı, yılan zehiri, misk ve zaferan ile yazıp yazdıgını pazusunda tasırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle o kisiye hiçbir zaman zarar gelmez. Yalnız olarak düsman askeri ile dövüsse bile akibeti galip olup, düsman askerini maglup eder.


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:43   #5
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Bu müvekkel olan Melegin Tekvininin sekli Horoz'a
benzer. iki başı, iki ayagı, iki eli olup, bir elinde Karpuz ve
bir elinde de Bıçak vardır.


Asagıda gelecek olan Levhanın amelini yapmak
istersen:

Dört gün oruç tutup, dört adet kumral Koç kurban
edersin. Bir dagın yüksek yerinde kırk (40) defa Ahidname-i
Süleymani ve kırk (40) defada Âl-i imran suresini okursun.


Bundan sonra 1001 adet ekmek pisirip fakirlere dagıtırsın.
Kendine göre bir talı' seçip çelik levha üzerine asagıdaki
levhayı naksedersin.

Oniki (12) defa Merih gezegeninin davetini okursun. Ondan sonra insan kanıyla balçık düzüp,yazdıgın levhayı içine bastırırsın. O gün muzaf (Baglı) günolmalıdır.

Levhayı boynuna tak ve düsmanla dövüsecegin
yerin karsısına dur ve hısımla nazar et. Allah Teala nın
emriyle düsman askerlerine bir korku ve karanlık olup
dagılıp kaçarlar.

Sultan Mahmud Gaznevi bununla amel ederdi. Bundan
özge amel bu kainat içinde yoktur Kitapların ekserisinde
Hint ehli bu incelemeyi yapıp açıklamışlardır. Gaflet
olunmamalıdır.


Levha budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:46   #6
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Günes Sünbüle (Basak) burcuna geldigi zaman Melik
Seyyidûn'u davet edersin.


Günes Sünbüle (Basak) burcuna geldigi zaman, Allah
Teala nın emriyle Levhi mahfuz altından bir Feristeh
(Melek) nüzül edip Günes'e müvekkel olur.

O Feristeh'in emrinde 1.500.000.000 Feristeh vardır. Her birinin
emrindede 222.000 Feristeh vardır. Bunların tahtı
hükmünde 100.000 lerce cinniler olup, iyiden ve yavuzdan
esyaya tesir ederler. O müvekkel melek'in ismi
Tamâhâbeynâîl dir.

Sekli insana benzer.iki bası, iki kanadı ve dört eli vardır. Bir elinde kalem, bir elinde süngü,bir elinde orak ve bir elinde tas tutar.

O melegin sekli budur:

Müvekkel melegin Hatemi budur:

Bu Hatemi misk ve zaferan ile bir kızın basörtü
parçasına yazıp mum içine koyduktan sonra, külahının
içinde tasıyan kimseye bütün alem kendisine mahbub
görünüp muhterem olur.

O Melegin Tesbihi budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ dâimel bekâ.
Yâ gâfirel hatâ. Yâ sâmiad duâ'. Yâ azîmel atâ. Yâ
kadîmes senâ. Yâ kesîral vefâ. Yâ şerifel cezâ.
Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ hüve ente rabbül erbâbe Yâ
müsebbibel esbâbe. Ve yâ müfettihal ebvâbe.
Sübhâneke yâ şefîk. Yâ rafîk. Yâ hafîz. Yâ muhît. Yâ
hamîd. Yâ mecîd. Yâ mukît. Sübhâneke yâ halikal
melekûte fis semâvâtil ûlâ. Allâhümme yâ nûras
semâvâti vel ûlâ. Sübhâneke yâ deyyâne yevmiddîni yâ
gufrâne yevme ila cezzîne ente nûral enbiyâe vel
mürselîne ve sallallâhü alâ muhammedin ve âlihi
ecmeîn.

Günes Sünbüle burcunun yedinci derecesine geldigi
zaman bir parça beyaz ipek üzerine asagıdaki Tılsımı misk,
zaferan ve yagmur suyu ile yazıp, külahına gizleyip tasıyan
kimse, Kimya ve Simya ilmini kolayca ögrenir.


Tılsımat budur:Bu Tılsımatı bir kimsenin niyetine yazıp üzerinde
götüren kimse, o kisiyi kendisine muti' eder.


Bu Tılsımatı Tilki derisine Günes Sünbüle burcunun
yedinci derecesinde iken yazıp üzerinde tasıyan kimsenin
asıl seyin çalısan nücüm ilminden haberli olmak lazımdır.

Bu müvekkel Melek'in Tekvininin ismine
Kastâgûheynûraşin derler. iki bası olup bir başı
insan başı gibi saçları asagıya dökülmüs, bir bası ise Geyik
basına benzer. Bir elinde def, bir elinde ney tutar. Önünde
ise bir selvi agacı vardır.
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:48   #7
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart
Bu müvekkel olan Melegin Tekvininin sekli Horoz'a
benzer. iki başı, iki ayagı, iki eli olup, bir elinde Karpuz ve
bir elinde de Bıçak vardır.


Asagıda gelecek olan Levhanın amelini yapmak
istersen:

Dört gün oruç tutup, dört adet kumral Koç kurban
edersin. Bir dagın yüksek yerinde kırk (40) defa Ahidname-i
Süleymani ve kırk (40) defada Âl-i imran suresini okursun.


Bundan sonra 1001 adet ekmek pisirip fakirlere dagıtırsın.
Kendine göre bir talı' seçip çelik levha üzerine asagıdaki
levhayı naksedersin.

Oniki (12) defa Merih gezegeninin davetini okursun. Ondan sonra insan kanıyla balçık düzüp,yazdıgın levhayı içine bastırırsın. O gün muzaf (Baglı) gün olmalıdır.


Levhayı boynuna tak ve düsmanla dövüsecegin
yerin karsısına dur ve hısımla nazar et. Allah Teala nın
emriyle düsman askerlerine bir korku ve karanlık olup
dagılıp kaçarlar.
Sultan Mahmud Gaznevi bununla amel ederdi. Bundan
özge amel bu kainat içinde yoktur Kitapların ekserisinde
Hint ehli bu incelemeyi yapıp açıklamışlardır. Gaflet
olunmamalıdır.
Levha budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:52   #8
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart
Bu Tekvin'in seklini jenkari abadi ipekten yapılmış bir
yazı kagıdı) kagıt üzerine misk, zaferan ve hıyar suyu ile
yazıp, bagın veya bostanın ortasına topragın içine
gizlenirse, o bag, bostan ve diger ekili olan yerler
çekirgeden, kustan ve kurttan, Allah c.c.ın emriyle
zararlarından emin olur. Hatta afati semaviye bile erişmez.Güneş Mizan (Terazi) burcuna geldigi zaman Melik
Ahnefi da'vet edersin.

Güneş Mizan burcuna geldigi zaman, Allah'ın emriyle
Meleki A'ladan bir Feristeh nüzül edip, Güneşe müvekkel
olur.

Bu melegin insan bası gibi dört bası olup, her yüzünde
dört gözü vardır.

Dört tane eli olup bir elinde tesbih, bir
elinde buhurdanlık, bir elinde ibrik ve bir elinde de terazi
tutar.

Bu Melegin ismine Tahmâtûrâîl derler. Bu
melegin hükmünde 1.800.000 Feristeh vardır. Onların her
birisinin emrinde de 124.000 Feristeh vardır. Onlarında her
birisinin emrinde 70.000 Tekvin vardır. Bunlar yeryüzüne
inip iyiden ve yavuzdan AllahTeala'nın emriyle tesir ederler.
Feristeh'in şekli budur:

Bu Melegin Hatemi budur:
Melegin Tesbihi budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ nûras semâvâti vel ardı yâ rabbel beytel harâm. Yâ rabbel mescidel harâm. Yâ rabbel beledel harâm. Yâ rabber rukne vel makâm. Yâ rabbel mesaral harâm. Yâ rabbel halle vel harâm. Yâ rabben nûra vez zilâm. Yâ rabbet tehiyyete vesselâm. Yâ rabbel kudrete fil enâm. Bellig rûhu muhammedin anne. Bittehiyyeti vesselâm. Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


Eger dilersen: Hatunlardan, hadimlerden ve iyilerden kendine dost edinip mutarib (?) ortasında söhret bulup ilmi musikide kamil ve iyi nefisli olup, ilim sahibi olmak istersen, Zühre gezegeninin buhurunu yakıp, bu sureti önüne koyarsın.

Ama vakit Günes Mizan burcunun dokuzuncu derecesinde olmalı ve tali' Sevre baslamalıdır.


Ama ihtiyat (Sakınmak) etmek gerek ki, Zühre infilata (Boşalmak) nahısta olmamalı ve Kamer de nurundan ayrı olmamalıdır.

Said menzilde olmalıdır. Zühre gezegeni tesliste olmalı ve makarinde olmamalıdır.

Seyyarattan zenebte bir kevkeb olmamalıdır.

Bu vakitte bir beyaz kagıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile bu tılsımatı yazıp, pazunun altında tasırsan, olacak olan acaiplikleri görürsün.

Bu Tekvin'in sekli Tavus kusuna benzer. insan eli gibi iki eli ve kus gibi iki bası vardır. Bir elinde kepçe ve bir elinde kase tutar. Bu Tavus kusu suretinde olan Tekvin'in ismine Tayrâgûheynûraşin derler. Tekvinin sekli budur:
Bu Feristeh'in asagıda gelecek olan Levhini yazıp evin
içinde saklanırsa o evin içinde sazlık ve çok bol nimet
olur.

Bu levhi jenkar, kafur, zaferan ve gülsuyu ile Güneş
Mizan burcunda iken ve tali' sevirde, Zühre saatinde
müsteri gezegeninin davetini okuyup, yazdıktan sonra
müsteri gezegeninin buhurunu yakarak üzerine Ahidnamei
Süleymani oku. Bilki! Ervah amelinde Ahidname-i
Süleyman okunmadıkça hiçbir is olmaz.


Levhanın sekli budur:resimdeki 4lü vefk
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:57   #9
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Günes Akreb (Akrep) burcuna geldigi zaman Melik
Ebyad'ı davet edersin.


Günes Akreb (Akrep) burcuna geldigi zaman Hak Teala
nın emriyle Kerubiyyan makamından bir Feristeh nüzül edip
Günese müvekkel olur.

O Feristeh'in hükmü altında
2.400.000 Feristeh vardır. Her birinin emri altında 370.000
Cinni vardır ki, bu kainat içinde tesirat ederler.


O muazzam melegin sureti insana benzer. Üç bası ve
altı eli vardır. Bir elinde kılıç, bir elinde yay, bir elinde ahdi
peyman, bir elinde hıyar, bir elinde ibrik ve bir elinde de
külah vardır.

O melek'in sureti budur:

O melegin hatemi budur:
O Melek'in Tesbihi budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ Nûran nûrul
a'lâ Yâ rabbel ecsâdi yâ men hüve rabbe külle şeyin yâ
men hüve ilâhe külle seyin yâmen hüve halaka külle
şeyin yâ men hüve sânia külle şeyin yâ men hüve fevka
külle şeyin yâ men hüve kalbe külle şeyin yâ men hüve
ba'de külle şeyin yâ men hüve âlime külle şeyin yâ men
hüve kâdirahü külle şeyin yâ men hüve yebkâ ve yefnâ
külle şeyin Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente raûfür rahîm Ve
lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Tahmâââîl.


Bir kimse düşmanını helak etmek isterse: Asagıdaki
Tılsımatı kara kedi kanıyla bir kart üzerine yazıp, sekçenin
agzına bagla. O sekçenin agzını iyice mahkum et ki açılıp
avaza vermesin. Daha sonra bir çömlek içine koyup bas
asagı asarsın. Çömlegin agzını eski sirke ile doldurup,
çömlegin agzını balçıkla iyice sıva ki, sirke dökülmesin.
Ondan sonra çömlegi kafir mezarına defnedersin.

Gerektirki; Eski kefen parçasına düsmanının ismini
yazarsın. Ama bu tali' içinde yazmalıdır. Ya Eklil menzilinde
ya da belde menzilinde yazmalıdır.

Bu Ferişteh'in Tekvini olup, bu Tekvinin bir bası insan
bası gibi, bir başı horoz başı gibi ve bir basıda öküz başı
gibidir.

Tekvin'în şekli budur:
Müvekkel olan Melegin Tekvini bu olup, onun dahi
levhası vardır. Bu Tekvinin şeklini tuz suyu ve kadın kanıyla
bir parça eski tabut üzerine seklini yaptıktan sonra,
asagıdaki levhide düsmanının ismiyle yazarsın. Mücerreb
olup sahihdir. Zenciler içinde olan üstadlardan söyle
nakledilmistir ki, bu levhin 36 türlü havassı vardır.


Levhin sekli budur:bir yukardaki resmin sol alt köşeşindeki tilsim
Ama bu ameli saklamak lazımdır. Kötü amaçlı kisilerin
eline geçmemelidir. Çünkü bu ameli bilen biri bir kişiyle
husumet etse, hemen bu amele baslar ve o kişinin hakakını
kast eder. Bu sebepten dolayı ya deliyyil nı'metine ya bir
ümmi sehilden ötürü bir mazlumun basına kast eder.
Bir kimse ziyaretçilerinin çoklugundan sakınıp dillerini
baglamak isterse; Bu levhi ve ziyaretçilerin isimlerini yazıp,
bir Koz agacının altına gömerse, bütün ziyaretçilerin dilleri
ve agızları baglanır. Cevap vermeye kadir olamayıp
zararları Allah Teala hazretlerinin izniyle def olur.
Günes Kavs (Yay) burcuna geldigi zaman yedinci
semadan makamı a'ladan Allah c.c. ın emriyle bir Feristeh
nüzül edip Günes'e müvekkel olur. Onun emrinde 880.000
Feristeh vardır. Onların her birinin emrinde de 222.000
Feristeh vardır. Bunlardan dahi her birinin hükmü altında
125.000 Cinni vardır. Bunlar yeryüzüne inip tesirat ederler.
Bu muazzam Feristeh'in ismine Kefhâtâîl şekli
insana benzer. Bir başı ve iki eli vardır. Bir elinde harbe ve
bir elinde ayna tutar.
Feristeh'in şekli budur:

Bu Feristeh'in hatemi olup, Hatemi budur:resmin altında sag ortakenar

Bir kimsenin hanımı ile ülfeti olmazsa, bu hatemi misk
ve zaferan ile bir kagıt üzerine yazıp, yazdıgı kagıdı evinin
içine defnederse, birbirlerine büyük bir muhabbet duyarlar.


Bu Melegin Tesbihide vardır. Daima bu Tesbih
kuvvetiyle Günes'e müvekkel olup okur.

Her kim dilerse, züht ve salahiyet üzere olmalıdır.

Bu Tesbihi Persembe günü birinci saatte mesgul olmalıdır. Hak
Teala hazretleri o kisiye yardım edip, bütün işlerinide hayıra
çevirir.


Eger dilersen, bütün halk ve alem senin iyiliklerini
anlatırlar. Aşagıdaki Tılsımı bir kagıt üzerine yazıp
külahında taşırsan, olacak olan acaiblikleri görürsün.


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:58   #10
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Muhabbet için asagıdaki levhi bir parça kalay üzerine
müsteri saatinde ve murat ettigin kisinin isminide yazıp
hamam sıcaklıgına bırakırsan, o kisi sana muhabbet ede
(tılsimresimde ikinci tılsım ahiyen şerahiyen ....solkenarda)
Bunun Tesbihi Müşteri tesbihidir. Lakin bu mahalde
Tesbihi yazılmamıstır. Biz dahi yazmadık. Ama bu
Feristeh'in Tekvin'i Müşteri sıfatındadır. Secde üzerine
oturmuş Tesbih eder.


Nüshamızda bu mahalde iki burucun ahkamı
yazılmamıstır. Kitabın yazarı bu fakir bes sayfa bos
bırakmıstır. inşâallahü Teala nüshası bulundugu zaman
tamamiyle yazılacaktır.


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kamerin 12 Burca İntikali FİRDEVSİ'den zeinarda Kenzül Havas İlmi 9 13-03-14 02:24
Yuşa(A.s.)ın Okuyarak Güneşin Batışını Durdurduğu dua Hun Kenzül Faydalı Dualar 0 09-11-13 19:51
Güneşin Burç Derecesi KENZÜL Kenzül Burçlar 3 04-06-13 00:26
Burca Göre Uğurlu Hayvanınız Queen Kenzül Burçlar 11 30-04-13 04:59
Erkeklerin Burca Göre Kişilikleri Queen Kenzül Burçlar 11 30-04-13 03:22


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 23:45.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0