Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL GİZLİ İLİMLER ALEMİ > Kenzül Havas İlmi

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13-03-14, 02:08   #1
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart Kamerin 12 Burca İntikali FİRDEVSİ'den

1. Hamel burcu: Hamel burcunun sıfatı hemen hemen koyun Koçuna benzer. Sekli bu suret üzerinedir: Ebu Ali Sina derki: Kamer hamel burcuna geldigi zaman islere baslamak, beylerin yüzünü görmek, ava gitmek, yeni biçmek ve yolculuk yapmak iyidir.2. Sevr burcu: Sıfatı Öküze benzer. Sekli bu suret üzerine tasvir olunmustur Kamer sevr burcuna geldigi zaman islere baslamak, bina yapmak, nikah kıymak, yeni elbiseler giymek, mülk ve davar satın almak, ekin ekmek ve davet yapmak iyidir.


3. Cevza burcu: Bir Koz agacı seklindedir. Yemis yerine iki baslı insan seklinde insan biter. Göbeginden kırk gün asılı kalır. Kırk gün tamamlanınca bittigi budaktan düser. O agacın budagı yılın oniki (12) ayı seyir edip yürür. Yani civarında gezer. Uzun bir zamandan sonra, Allah Teala nın emriyle Badi haran gibi bir rüzgar eser. O iki insan baslı sıfatlı melek olup yedinci kat göge gider. Orada Allah Teala yı tesbih eder. O agacın bir yapragı yere düsse alemi örterdi.

Sıfatı bu tertip üzerinedir:


2. Sevr burcu: Sıfatı Öküze benzer. Sekli bu suret üzerine tasvir olunmustur Kamer sevr burcuna geldigi zaman islere baslamak, bina yapmak, nikah kıymak, yeni elbiseler giymek, mülk ve davar satın almak, ekin ekmek ve davet yapmak iyidir.


3. Cevza burcu: Bir Koz agacı seklindedir. Yemis yerine iki baslı insan seklinde insan biter. Göbeginden kırk gün asılı kalır. Kırk gün tamamlanınca bittigi budaktan düser. O agacın budagı yılın oniki (12) ayı seyir edip yürür. Yani civarında gezer. Uzun bir zamandan sonra, Allah Teala nın emriyle Badi haran gibi bir rüzgar eser. O iki insan baslı sıfatlı melek olup yedinci kat göge gider. Orada Allah Teala yı tesbih eder. O agacın bir yapragı yere düsse alemi örterdi.

Sıfatı bu tertip üzerinedir:
Kamer Cevza burcuna geldigi zaman kitaplar okuyup
mütala etmek, isar okumak, haber göndermek, mektup yazmak, hesap isleri yapmak, vekil tayin etmek ve vezirler yüzünü görmek iyidir.


4. Seretan burcu: Üstadların sözüne göre bain Yengece benzer. Söyle ki: Yedi deryayı bir gözüne koysalar dolmaz. Ebu Ali Sina der ki: Kamer Seretan burcuna geldigi zaman hamama gitmek, yeni kesip giymek, mektup yazmak, elçi göndermek, ava gidip su kuslarını avlamak ve serbet içmek iyidir. Sıfatı bu tertip üzerinedir:

5. Esed burcu: Kesinlikle Aslana benzer. Onun
büyüklügü yedi kat gökleri ve yedi kat yerleri bir lokmada yutar. Kamer Esed burcuna geldigi zaman da'vet yapmak, islere baslamak, padisah yüzünü görmek, ileri gelen büyüklere dilegini söylemek, ahdü peyman kılmak, ates islerini yapmak, düsman üzerine azmetmek, siddetli cenk etmek, harp aleti yapmak ve tılsımatı yazmak iyidir. Sureti budur


6. Sünbüle burcu: Sıfatı aynı insan gibidir. El ve ayak parmakları basaga benzer. Vücudunda ne kadar kıl varsa onlarda basaga benzer. O kadar büyüktür ki, elindeki oragı dünyadan büyüktür derler. Biçme zamanı gelince elindeki orakla vücutundaki basakları biçerek saçar. Kamer Sünbüle burcuna geldigi zaman ilim ögrenmek iyidir. Hat, geometri ve yıldız ilmi ögrenmek çok iyidir. Siir dinlemek ve siir söylemek, ileri gelen büyüklerin yüzünü görmek, naks tasviri yapmak, düsman malını yagmalamak, mektup yazmak, hacet dilemek, da'vet yapmak ve yeni elbiseler giymek iyidir. Tasviri budur:
7. Mizan burcu: Sıfatı aynı Terazi gibidir. Kefesine yedi kat yerleri koysan dolmaz. Kamer Mizan burcuna geldigi zaman yolculuk yapmak iyidir. Yeni elbiseler giymek, mektup yazmak, elçi göndermek, kadınlarla isret etmek, çocugu okula göndermek ve dügün yapmak iyidir. Sad ile zarb etmek iyi degildir. Cenk etmek ve mal satın almak iyi degildir.8. Akrep burcu: Sekli Akrebe benzer. O kadar
büyüktürki, bir gözüne dünya sıgar. Sekli budur: Kamer Akrep burcuna geldigi zaman çocugu okula göndermek, ilim ögrenmek, hat yazmak, geometri ve nücüm ilmi ögrenmek, cima' yapmak, siir dinlemek, ileri gelen büyüklerin yüzünü görmek ve imaret yapmak iyidir. Ama hamama gitmek iyi degildir.


9. Kavs burcu: Bunun sekli insan bası gibi bası, At gibi gövdesi ve Ejder gibi kuyrugu vardır. Bazen adamına hamle yapar ve adamını ok ile vurur. Yine hamle yapar ve bu minval üzere kıyamete kadar cenk eder. Sekli budur:

Ebu Ali Sina der ki: Kamer Kavs burcuna geldigi zaman
darılar içmek ve hamama gitmek iyidir. Dogan avına gitmek, düsmana kast etmek, kimya yapmak, cima' etmek, bina ile imaret yapmak ve düsmana mektup yazmak iyidir.
10. Cedi burcu: Keçiye benzedigi için ona mâ Keçisi derler. Büyüklügü öyle azametlidir ki, Kaf daglarını iki boynuzunun arasına koysan, bir sahrada bir tabak konulmus gibidir, derler. Yohannes Hakim der ki: Kamer Cedi burcuna geldigi zaman mesayihi izam yüzünü görmek, imaret yapmak, yolculuk yapmak, kus avına gitmek, ata binmek, mektup yazmak, elçi göndermek, büyüklerin yüzünü görmek ve sözlerini dinlemek iyidir. Sıfatı budur:

 
11. Deliv burcu: Sıfatı büyük bir kuyudur ki, o kuyunun içi tatlı su ile doludur. Üzerinde bir makara ile bir kova vardır. O kova urgan ile asılıdır. Kovası su çıkarsa büyük denizler onun yanında katre kadar kalır. O kovanın agzı yedi kat göklerden büyüktür. Kamer Deliv burcuna geldigi zaman bostan ekmek, ziraat yapmak ve isret etmek iyidir.12. Hut burcu: Sekli Balık suretindedir. Ama öyle büyüktürki, yedi kat gökleri bir pulunun üzerine koysalar bazı yerleri bos kalır.
 
Kamer hut burcuna geldigi zaman darılar içmek, hamama gitmek, ülema ve mesayih yüzünü görmek, narı necat yazmak, beylerin yanına gidip hacet dilemek, ibadet edip Hak Teala ya münacat etmek, ziraat yapmak ve dost davet etmek çok iyidir

zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:11   #2
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Kamer Deberan menziline geldigi zaman, Hak Teala nın
emriyle bir Melek müvekkel olur.

O melegin ismine iztâyîl derler.
Sekli Ejderha'ya benzer. iki başı ve iki kanadı vardır. Önünde de bir Karga vardır.

Müvekkel Melegin sekli budur:


Bir kimseye sıkıntı vermek veya helak etmek istersen:

Aşagıdaki isimleri ve o kisinin anne ismiyle sogan kabuguna yazdıktan sonra, makas ile her parçasını arpa miktarı kadar kesip rüzgara verirsen, olacak olan acaiplikleri görürsün.

Yazılacak olan isimler budur:

Kefhemâtâyîl. Kemtâhâyîl. Sefhemâtâyîl. Nûrâkâyîl. Verâcelâtâyîl.


Tılsımat budur:

Yukarıdaki Tılsımatı Horoz kanıyla bir parça kefen üzerine ve düşmanının annesi ismiyle beraber yazdıktan sonra, eski bir kabrin behlusi (?) altına göm.

Her kim bu Esma ve Tılsımatları amele getirirse, asagıdaki Hatem ile yazmalıdır.

Ama kadın kanıyla yazıp, eski bir kuyuya bırakmalıdır:

Hatem budur:

Ama Zühal davetini okuyup, altı defa buhurunu verir ve yedi (7) defa da Ahidname-i Süleymani okursun.

O cinni bu menzile müvekkeldir. Onun sureti Kaplumbaga ya benzer. iki bası olup, agızlarında da Yılan tutar. O cinin adına Selfemâtûr derler.

Eger dilersen cinniler işe gelir.

Mavi renkli kagıt üzerine asagıdaki Div isimlerini yazıp, degirmen kubtı(?) içine bırakırsın. Ervah hizmetinde bu tertip üzere olurlar. Yazılcak

Div’lerin isimleri budur: Halhalfeyûşin. Hafyetûşin. Hayteyefûşin. Selfâehyûşin. Selcâtûşin Selcâmâtûşin.

O cinni Tekvinin sureti budur:Kamer Haka’ menziline gelince bir Feristeh ona
müvekkel olur. Bu ferişteh’in ismine Hemââfîl derler.

Hak Teala onu insan seklinde yaratıp, dört eli ve iki ayagı
vardır. Başı Aslan basına ve ayakları da Deve ayagına
benzer. Bir elinde zurna, bir elinde süpürge, bir elinde
hançer ve bir elinde tarak tutar. Kırk Ferişteh te ona
müvekkeldir.
Kırk (40) melek’in isimleri budur:
Mehârâyîl. Mehâtâhâyîl. Mekâkâyîl. Bûtârâyîl. Bekâtââyîl. Sakmehâtâyîl. Katbârtâdyîl. Katbârtâyîl. Urcâyîl. Kalâtâmâyîl. Urbâtâyîl. Velâlâsâyîl. Felâtûrâyîl. Femâgârâyîl. Femâhâyîl. şemâtâgâîl. Verâgârâyîl. Tûfâdâgâyîl. Femâtârîâl. Eflâtâvâîl. Fevgârlâîl. Sermârâîl. Nûrânâyîl. Tabkârâîl. Kemâkâîl. Kebrâkâîl. Mergâtâyîl. Hevrââyîl. Melâtâmâîl. Satlebedeyîl. Sakhâtâîl. Verhâmâyîl. Mahyâyîl. Mîkâmâyîl. Zefâtâhâyîl. Tâbâtâhâîl. Verâtbâlâîl. Kamâtârâîl. Selâmââyîl. Aykâyîl. Alâkâmâyîl
O Ferişteh’in şekli budur:


Her kim misk ve zaferan ile bu müvekkel melegin ismi ile
kırk (40) melegin isimlerini asagıdaki(yukarıda resimdeki tılsım) Tılsım la beraber
Geyik derisine yazıp, her vegaya (?) ki varıp cenk etse cenk
ve cidal arasında ona noksanlık ve halal gelmez.

Ama bu ameli Esed burcunda veya Günes’in teslisinde veyahut
Merih’te yazmalıdır.

Yazarken Merih davetini ve kırk (40)
defa da Güneş davetini okuyup, Güneş gezegeninin
buhurunu vermelidir.

Ama yazmadan önce yedi (7) gün takdir içinde olmalıdır. Yani yedi gün yedi gece riyazat tutup hayvani gıda yememelidir. ibadeti kulub halvette oturmalı ve uzlet etmelidir. Allah c.c. ın izniyle işin dürüst olur.
Bir yerde kuyrugu uzun veya Akrep olsa, def etmek için
bir kagıt üzerine beyaz Sogan suyu ile asagıdaki Yengeç
şeklini yapıp, o evin içine defnedilirse, her türlü Yılan ve
Akrep o evin içine giremez.


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:14   #3
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
StandartKamer Hena’ menziline gelince Allah Teala nın emriyle
bir müvekkel Melek gelir. O Melegin ismine Ka’hâtâîl derler.
O Melegin sekli Fil’e benzer. Üzerinde dört insan oturur.
Birisinin elinde kılıç, birisinin elinde ok ve yay, birisinin
elinde sise ve zerka’ (?) ve birisinin elinde de süngü vardır.
Müvekkel Melegin sekli budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:15   #4
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart


Bir kimse yüce devlete erismek isterse: Güneş Zühre ile
tesliste iken, bu müvekkel melegin suretini önüne koyup
asagıda gelecek olan Tılsımatı misk, zaferan, ibibik kanı ve
yagmur suyu ile Geyik derisine yazdıktan sonra bu yazılıyı
üzerinde tasırsa, olacakları Allah c.c. ın izniyle görürsün.
Mısrı altın ile heykel adına.hata vaki olmamalıdır. Lakin
riyazatsız ve Ahidnamesiz olmaz. Asagıda gelecek olan
Tılsımatı alt yanına yazmak lazımdır. Yazarkende söyle
dersin: ‘’Fülan oglu fülanın devlete ikbalini getirdim fülan
oglu fülanın basına vurdum, Allah Teala nın emriyle’’.
Ondan sonra asagıda gelecek olan yetmis (70) Melek
ismini yetmis (70) defa okursun. Yedi (7) gün riyazat tutup
cima’ etmeyip her gün bu isimleri okumalısın ki, bu ervah
arsı a’zamdır.
Yetmis Melek’in isimleri budur:
Târgâhâyîl. Tamâgâtârâîl. Kemâkâdiâîl. Selâmetârâîl.
Velâtâraîl. Femâtâhâîl. Tûtârâîl. Eflâtûrâîl. Saklâtûrâîl.
Seklâtûrâîl. Kemââdâîl. Kaslâtâîl. Dertâhâîl. Sefhâtâîl.
Umelâtâîl. Emlâtûrâîl. Kemâsârâîl. isrâfâîl. Meklekâîl.
Selâtâfâîl. Amâkâîl. Felâkemâhâlin. Selâkemâtâlin.
Veberlâkâlin. Dertââlin. Katbâraâlin. Sekbââtın.
Setatâhûdin. Metaytânin. Mekûraâdin. Selâtûrin.
Felâkemûsin. Felâtûrdenin. Melâtârbînin.
Sensehemâtûran. Velâdeâîl. Kemâdekârarmin.
Zemânetâra'yin. Kemâtâtûrin. Ya Nûrâtâîl. Kastâvranin.
Kastatâgâzemin. Femâtâzeyfin. Seflâtûrâtın. Afatârûnin.
Selfehlûsin. Selhâtârûnin. Tamââdûnin. Ûstâîl.
Aztâlâtın. Fakratârûnin. Akravlâîl. Fermâtârûsin.
Eflâtâraktın. Avûlârûzan. Sekâtaynûrin.
Sekhemâtûrâsin. Emlâtûrâkın. Kencâbiyâdûmin.
Tabkârîtin. Bûyânestûrasin. Mervânûsin.
Merâtaynârûşin. Atkarârvin. Amâtâîfin. Semâârayfûtın.
Feymâûlâyin. Emlâtûraşin. Temtâravâîl. Metratâryâbîl.Tılsımatı serifte budur:

Asagıdaki sekil müvekkel Melegin Tekvini olup, bir At seklinde dirki, iki başı vardır. Bu Tekvinin suretini yapıp üzerinde götüren kimse, halayık arasında ihfa ziyade olup, yavuz dilden de uzak olur.

Tekvin’in sureti budur:

zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:17   #5
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
StandartKamer Zira' menziline gelince bir Melek gelip müvekkel
olur. O Melek'in ismine Hantââyîl şekli insana
benzer. insan eli gibi dört eli ve iki ayagı vardır.Ama
ayakları At ayagı gibidir. Bir elinde ibibik kuşu, bir elinde
levh, bir elinde hançer ve bir elinde de kamış tutar. Bu bir
Melektir.
Müvekkel Melegin sureti budur:
Eger dilersen bir yola çabuk gidip o yolda hiçbir nesne zayi etmeyip yorulmazsın. Bunun için: yukaridaki üçlü vefk üstüntekitilsimi(tılsımı baslangıcı bir öncekeki resmin altinda) Kamer'in serefinde misk ve zaferan ile yazıp, Kamer buhuru ile tebhir ettikten sonra musamba ile sararak koltugunun altında tasırsın. Allah Teala nın izniyle ne kadar yol gidersen git asla yorulmazsın. Diger bir rivayette Güneş buhuru ile buhurlamak lazımdır. Bu yedi (7) Div isimlerini yetmiş (70) defa okursun.
 
etâgayûzeşin. Ketâahyenûraşin. Tamâtamâhuraşin.
Va'lâtaynûrasin. Kemâtagyenûrasin.
Sefhemâtalyenûraşin. Umâtaynûraşin.

Asagıda gelecek olan Feristeh'in suretinide yazmak lazımdır.

Rengini nilgün etmek lazımdır. Taki hasiyeti fazla olur.

Bu Melek insan suretinde olup, iki kanadı vardır. Lakin ismi nüshamızda olmadıgından dolayı biz dahi tahrir (Yazmak) etmedik. Diger bir nüshada bulunursa bu bos bırakılan mahale yazılacaktır.

Feristeh'in sekli budur:
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:19   #6
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Bu Feristeh'in Tekvii'inin sureti bir Deve gibidir. Üç bası
olup, arkasında bir insan oturur. Basında yesil sarıgı vardır.
Deve'nin dizginini tutar. Bu Tekvin'in ismine Rahâtaynûraşin
derler. Kimya üzerine müvekkeldir. Derler ki: Bunun
hükmü altında on (10) Div vardır. Onlarda Kimya üzerine
müvekkel olup, o ameli işleyen kimselerin amelini batıl
ederler ve islemeye mani olurlar. Bu fenne talip olana öyle
bir dag lazımdır ki, üzerinden hiç kar eksik olmamalıdır.
Örnegin Kesiş dagı gibi.
Kimya ilmini elde etmek istersen:
Bu Div'leri o yüce daga kuvvetli a'zam azimetiyle davet eder ve onlardan muradını hasıl edersin. Bu Divlerin isimleri budur:

Ferdecûşin. Vecnetûşin. Vahlecfeyûşin. Vahleckayâşin. Vahnatfefûşin. Veslecelcûşin. Veklecgayûşin. Vehleheynûşin. Vechelâtûşin. Kemâtûheynûşin.

Rahâtaynûraşin isimli Tekvin'in sureti budur:zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:21   #7
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
StandartKamer Nesre menziline geldigi zaman bir Melek gelip
müvekkel olur. Onun ismine Tevhâbîl derler. Sekli Koyun Koç'una benzer. Üzerinde bir Leylek oturur. Burnunu kuyrugundan yana tutar. Ayakları insan ayagına benzer.

Müvekkel Melek'in sekli budur
Bu müvekkel Melegin Tekvin'in ismine Sa'kalâtûrin
derler. Heykeli insan heykeline benzer. Ama dört
bası olup, her bası Yılan basına benzer. insan eli gibi iki eli
vardır. Bir elinde yelpaze ve bir elinde Balık tutar. Bir acaib
heybetli Tekvin'dir.

Sa'kalâtûrin isimli Tekvin'in sekli budur:

 
Tekvin'in hatemi olup, Hatemi budur:


Bir kimsenin işlerini ve dilini baglamak istersen:

Bu Tekvin'in seklini önüne koyup, asagıdaki Tılsımatı Jenkar renkli bir kagıt üzerine kafur ve zaferan ile yazdıktan sonra Esek derisine kırmızı iplikle sararsın.

Ama ipligi kız oglan kız egirmis olmalıdır.

Sonra söyle: ''Fülan ibni fülanın benden tarafa olan agzını ve dilini bagladım. Simdi benim kastıma söz söyleyemesin.
iskender a.s. Ye'cüc ve Me'cüce set yaptı. Ye'cüc ve Me'cüc gammından Allah Teala nın fadlı ile onun gibi set bagladım, nitekim baglanmıs olsun''. dersin.

Sonra yazdıgını agır bir tas altına koyarsın.

Yazılacak Tılsım budur:

Bir kimsenin isini ve gücünü baglamak istersen:

O kisinin bahtı ve isi asla açılmaz. Eski bir kabirden bir parça tabut alıp, bu tılsımı üzerine yazarsın.

Yukarıda zikir olundugu gibi söyle; ''Fülan ibni fülanın isini ve gücünü bagladım. Nitekim bu kürhanda yatan tabut ile meyyitin toprak cismi kabirde direnmezse eli baglı, dili baglı yatarsa, fülan ibni fülanında baglı olsun''. dersin. Sonra bu ervahın isimlerini yedi (7) defa okursun.


Okunacak Ervah isimleri budur: Fetâtâhûrin. Katâgâkûrin. Hetâmâgûrin. Tamâkûrin. Sakhâtû-kûrin. Kebâtâkûrin. Rayâkâgûrin.

O cinni bu menzilin müvekkilidir. Bu cinninin Hatemini Jenkar ve Sirke ile kagıt üzerine, düsmanlarının isimleri ile beraber yazıp, eski bir kuyuya bırakırsan olacakları görürsün.

Cinninin Hatemi budur:(3 ayın harfiyle başlayan ) Dilersen bir Cinniyi hapsedersin. Cinninin ismini yazıp, bir sise içine koyarsın. Sisenin agzını baglayıp mühürlersen, Allah Teala nın emriyle Cin mahpus olur.
zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:22   #8
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart


Melaike isimleri budur:
Cebeytâîl. Ceneytâhâîl. Kemâkâhâîl. Şemâkââhâîl. Hemâkâsâîl. Vertâamâcâîl. Eflâkûtâzâîl. Amâtaynâîl. Kehmâgârîfâîl. Versââhâîl. Gafrâtâhâîl. Tamâkâamâîl. Sakmâkâtâîl

Bu Melaike isimlerini levh etmeli ki; Adem
aleyhisselam'ın mushafından çıkarmıslardır.

Çünkü bu isimleri okursan, derhal o cinnilerden müvekkeller gelirler ve o melik müvekkeli getirirler. Ama görürsünkü gayet heybetli
girip, salayetle gelir. Bunun için sabırlı olursun. Yoksa helak
eder.

Müvekkel Melegin Tekvin'i olan bir Cinnidir. Bu
Tekvin'in sekli insana benzer. Bası Deve basına benzer.
Boynunu uzatıp murabba' öter

iki eli olup insan eline benzer. Bir elinde Bakır, bir elinde
varak (Yaprak, Kagıt) tutar. Onun ismine Helâtaynûrasin
derler. Bu cinni menzilin Tekvin'idir. Bunun emrinde
990.000 cin vardır.

Tekvinin sureti budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:23   #9
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart


Kamer Gafir menziline geldigi zaman bir Melek gelir ve
ona müvekkel olur. Onun ismine Kagtâhâîl derler.

Sureti insana benzer. iki eli, iki bası, iki ayagı ve iki kanadı
vardır. Bir elinde Zemberek ve bir elinde Günes tutar.

Bu Melek asi Cinler üzerine müvekkeldir.
Eger bu melek cinniler üzerine müvekkel olmasaydı asi cinler alemi harabederlerdi. Hak Teala hazretleri bu Melegi müvekkel etmistir.

Bu müvekkel Melegin korkusundan asi Cinler zarar veremezler.

Müvekkel Melegin sekli budur:

Bir hastayı veya bir âfet erişmis kisiyi tedavi etmek
istersen:

Önce siyah renkli bir Koç kurban edersin. Bu
tılsımatı misk ve zaferan ile yazıp, yazdıgını o kisinin
boynuna asarsın. Allah c.c. ın emriyle hasta kisi
agrılarından emin olur ve hastalıktan sifa bulur.
Yazılacak olan Tılsımat budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13-03-14, 02:24   #10
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Bu amele baslayıp önce üç (3) defa Ahidname-i
Süleymani okur ve üç (3) defa müsteri buhurunu verirsin.
Ondan sonra bu Tılsımatı bir kagıda yazıp, hasta olan
kisinin boynuna asarsın. Hak Teala o kisiye sifa verir. Daha
sonra asagıdaki Hatemi kızıl Sıgır ödüyle yazıp, ateşe atar
ve yakarsın. O cinniler bozguna ugrayıp kaçarlar.
Yazılacak hatem budur:

Müvekkel olan Melegin Cin'i bu menzilin Tekvin'idir. Bu
Tekvin'in ismine Heybetâkâtûrin . derler. şekli iki
Yılan birbirine sarılmıs vaziyete olup, ikiser kanatları vardır.
Bunların basları insan basına benzer.
Tekvin'in sureti budur:


zeinarda isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Burca Göre Uğurlu Hayvanınız Queen Kenzül Burçlar 11 30-04-13 04:59
Erkeklerin Burca Göre Kişilikleri Queen Kenzül Burçlar 11 30-04-13 03:22


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:19.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0