Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL GİZLİ İLİMLER ALEMİ > Kenzül Havas İlmi

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-04-13, 16:05   #1
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart Tam Haliyle Fekacin Mahmetin Daveti Duası

sadece bir kısmı alımarak birçok sitede eksik yada yanlış sunulan Fekacin Mahmetin Daveti nin tam hali budur kenzülcüler.sadece dua olarak sunulan bu konunun vefide vardır.Celbi muhabbet ve teshiri kulüpte başka hiçbir benzeri olmayacak kadar mühim ve tesirli bir celbiyedir.
Her kimin celp ve teshiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra (41) kere okur ve buna üç veya yedi gece devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir görür. Bu duayı her gün en az yedi veya on dokuz defa okumayı vird edinen kimseyi her gören sever, ona hizmet eder. Herkesten yardım görür, herkes onun her isteğini severek yapar. Taife-i cin de dahil olduğu halde tju duayı vird edinen kimseye her şey musahhar olur.
Fekacin Mahmet’in vefkini yazıp etrafına (80 “F”) harfi yazılıp üzerine (7) kere daveti okunur ve davette matlup bir kimsenin ismi zikredilir ve badehu yanına gidilirse son derece büyük bir ikbal ve iltifatla karşılanır ve istekleri yerine getirilir.
Fekacin Mahmet’in vefkini yazıp etrafına (40 “Mîm”) ilave et ve bunların etrafına da:

Bismillâhirrahmânirrahıym* Kulillâhümme malikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bî yedikel hayr*

İnneke ala külli şey’in kadir* Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb* ayet-i kerimesini yazar ve vefkin dört köşesinde “Yâ Cebrâîl yâ İsrafil yâ Mikâîl yâ Azrâîl” yazdıktan sonra üzerinde taşıyan veya ticarethanesine asan ve bu azimeti de her gün en az yedi kere okumayı vird edinen kimsenin rızkı ve müşterisi çok bol ve kazancı hayırlı ve bereketli olur. Cenabı Hakk’ın nimet ve ihsanları o kimsenin başına yağmur gibi yağar.

alt mesajlarda konuyu devam ettireceğim.
Eklenen Resim Ön İzlemesi Bu forumdaki eklentileri görüntüleyebilmeniz için 1 veya daha fazla mesajınız olması gerekir. Şu anda 0 mesajınız var.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 16:05   #2
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

3. ) Düşmanının cezalanmasını isteyen kimse Fekacin Mehmet’in vefkini bir Arabî ayın eskisinde kurşun bir levha üzerine yazıp etrafına da Kevser Suresi ve kahır ve tecziyesi matlup kimsenin ve annesinin ismini yazıp üzerine (41) kere duasını okuduktan sonra mezkur kurşun sahibi meçhul bir mezara gömerse kısa zamanda isteği hasıl olur.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 16:05   #3
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

4. ) Pazar sabahından başlayarak Fekacin Mehmet’in vefkini sağ avucuna yazıp üzerine yedi kere duasını okuduktan sonra avucunu yalayarak silerse ve buna bir hafta devam ederse hem herkes tarafından sevilir. Hem her yerde sözü nafiz olur. Hafıza ve feraseti çok artar.
Bu azimet okunurken ud, aslibent ve zağferandan müsavi miktarda alıp ince toz haline getirdikten sonra hepsinin ağırlığı kadar kömür tozu ile ve zamkı Arabî mahluli ile yoğurarak mercimek kadar haplara ayırarak okuma zamanında buhur edilirse fevkalade kısa zamanda icabet ve tesir görülür.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 16:06   #4
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bismillâhirrahmânirrahıym* Yâ İlâhî es’elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehubin mehmehûbin zi lutfin hafiyyin yâ Allâh yâ Allah yâ Allah bi sa’saın sa’saın zin nûri vel behâi yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh bi sehsehûbin sehsehûbin ellezî lehul ızzü şâmıh ven nûrit tâm yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh bi tahtahûbin tahtahflbin ellezî lehül kemâlü vel cemâlü vel cemâl yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh kehûbin kehûbin ellezî bi nûrihî yünevveru külli nurin yâ nûran nûr yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh en tüsahhır lî cemîıl kulûbi inneke mükallibel kulûb ve allâmel ğuyûb* Eclebtüküm yâ rûhaniyyetel kulûb eclib ruhi fülâni bi hafiyyi lutfillâh bi letıyfi sun’ullâh bi cemîli sitrillâh dehaltü fi kenfıllâh va’tesımtü bi esmâillâh ve teşeffa’tü bi rasûlillâhi sallellâhü teâlâ aleyhi ve selleme
muhammedebni abdüllâh* Allâhü ekber Allâhü ekber Allâhü ekbcr esteantü bi kitâbillâhi alâ celbil kulûbi ve telînet tabâyiı ve kahrin nüfûsi ve ıdmâdi şürûrihâ ve serayânil mehabbeti fîhâ akbilû yâ meâşiral avâlimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilû ıkbâlen hasenen ven’atıfu initâfen külliyyen bil ismil ma’hûd ves sirril mevcûdüllezî yettesılu bihil evliya’* İc’al lî nûran emşî bihî fin nâsi vel bisnî yâ mevlâye ismen min esmâike libâsen hasenen bi hürmeti cebrâîle ve isrâfîle ve mîkâîle ve azrâîle ve bi hakkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin yâ İlâhî yâ İlâhî yâ İlâhî irhamnî bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve şefiyinâ ve hâmînâ ve kurrate uyûninâ ve nûri ebsârinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâm* Ve selâmün alâ âlihî ve ashâbihî ve alâ cemiyil enbiyâi vel mürselîn*
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02-09-13, 04:04   #5
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 02-09-13
Mesajlar: 139
satelcom is an unknown quantity at this point
Standart

Çok önemli ve faydalı bir konu.Değişik kaynaklardan alıntılar ile konunun genişletilerek devam ettirilmesi faydalı olacaktır.Katkısı olacaklara şimdiden teşekkürler.
satelcom isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 14-01-14, 18:10   #6
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 18-12-13
Mesajlar: 1
konevi is an unknown quantity at this point
Standart

teşekkürler
konevi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 20-05-14, 23:07   #7
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 02-09-13
Mesajlar: 139
satelcom is an unknown quantity at this point
Standart

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillâhi ve billâhi ve minEllâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fillâhi ve la ilahe illallahü ve men nasru min ındillahi ve lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim*
Aksemtü aleyküm yâ ma`seral ervahir ruhaniyyeti vel mülükit tahiretiz zekiyyeti vel eşhasil cevheriyyeti vel ervahin nurâniyyeti bi hakki hakkilllâhi ve bi kudreti kudretillâhi ve bi azameti azametillâhi ve bi sultâni sultânillahi ve bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillâhive bimâ cerâ bihil kalemi min ındillahi ilâ hayri halkillâhi seyyidina Muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme* ibni Abdullâhi ve Rasûlüllâhi tebârekes müllâhi ve celle senâüllâhi ve lâ ilâhe ğayrullâhi hayyün kayyûmün malikil mülkü bedius semâvâti vel ardi zülcelali vel ikram* Azîzün cebbârün mütekebbirun kahhârun kaviyyün metînün kâdirun muktedirun şedidül batşi sedîdül ıkâbi serîul hisâbi lâ yağlibühû ğalibü ve la yencû minhü hâribün bi havlillâhi ve kuvvetihî ve azameti esma-ihî ve âyâtihî aksemtü aleyküm yâ melâiketi rabbil alemîn* Bi hakki esmailletî tekelleme bihâ rabbünâ ales semâvâti fertefeat ve alel ardi fesetehat ve alel cibâli fenasabet ve aleluyûni fenfeceret ve alel enhâri fücciret ve alel bihâri fezahharet ve alen nücûmü fezherat ve alesşemsi fe-edâet ve alel kameri festenârat ve alel leyli fe-ezleme ve alen nehâri fe-edâe ve bihakkil esmailletiî yuhyillâhü bihel mevtâ ve yümîtü bihel ahya Ve bihakkil esma-il mektûbeti alâ sürâdikil arşi ve bi hakki mâ fil levhil mahfûzî minel esmâ-i ven nakşi ve bi hakki men refeassemâ-e bi ğayri amedin ve basatel arde alâ mâ in cemedin ve bi kudretillâhil vâhidil ahadil ferdissamedillezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ahad. Ve lem yetthiz sâhibeten velâ veledâ*
Ve bi hakki menittehaze ibrahîme halîlen ve kelleme Mûsâ teklîmen ve halaka îsâ min ruhil kudüsi ve bease Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme bil hakki beşîran ve nezîrâ. Sübhane men enşakka min nûrihissemâvâti vel ardi ve naret bihişşemsü ve edâe bihil kamerü ve hada-a külli şeyin bi kudretihî ve yüsebbihur ra`dü bi hamdihî vel melâiketü min hîfetihî. İllâ mâ hadartüm fi hadretî ve ecebtüm da`vetî ve kadaytüm hâcetî eyyühel mülûkel felekiyyetis-seb-ati Rukyâîle ve Cebrâîle ve Semsemâîle ve Mikâîle ve Sarfeyâîle ve
Anyâîle ve kesfeyâîle bi hakki hameletil arşil azimi vel kürsiyyil cesîmi vel melaiketil mukarrabîn*
Cebrâîle ve Mîkâîle ve İsrafîle ve Azraile vel enbiyâ-i vel mürselîn* Veşşühedâ-e ves salihin* Ve bi hakkit-tevrâte vel incile vez zebure vel fürkânel azim* Ve mâ fîhâ minel âyâti vez zikril hakîm* Feinnî uksimü aleyküm* Ve innehû lekasemün lev ta`lemüne azim* İnnehû le kur?ânin kerîm* Fi kitâbin meknûn. Lâ yemessühû illel mutahherûn. Tenzîlün min Rabbil alemin*
Hüvel evvelü vel âhiru vez-zâhiru vel bâtinu ve hüve bi külli şey?in alîm* Hüvellezî halakas-semâvâti vel arde fî sitteti eyyâmin sümmes-tevâ alel arşi ya`lemü mâ yelicü fil-ardi ve mâ yahrücü minhâ ve yenzilü mines semâ-i ve mâ ya`rucü fîha ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallahu bimâ ta`melûne basîr* Lehû mülküs semâvâti vel ardä ve ilallâhi türceul ümûr. Yûlicül-leyli fin nehâri ve yûlicin nehâre fil leyli ve hüve alîmüm-bi zâtis-südûr. Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû* âlimül ğaybi veşşehâdeti ve hüverrahmanürrahîm. Hüvellâ hüllezî lâ ilâhe illâ hû* El-Melikül kuddûsüs-selamül-mü`minül müheyminül-azîzül-cebbârül-mütekebbirü sübhânellahi ammâ yüşrükûn. Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül hüsnâ yüsebbihû lehû mâ fissemâvâti vel arde ve hüvel azîzül-hakîm. Akbilû sâmi-îne tâi-îne bi hayliküm ve ricâliküm ve zükûriküm ve inâsiküm ve sağîriküm ve kebîriküm hattâ lâ yetehallefe annî ehadün minküm in küntüm tâi-îne li esmâillâhi Rabbil-âlemin* Bi hakkı men şakka sem-aküm ve ebsâraküm ve halakaküm min naris-semûm* Ecib yâ Ebâ Deybâc ve yâ Benî Afîf veya Benî Tarîf veya Ebâ Târişil-Melikil ummâr veya Ebâ muhammed?in El Ğavvâs ve ya Ebez-zemâzim ve ya Ümmüz-zemâzimi vef-alû kezâ ve kezâ*
Bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm ve tâ-atihâ ledeyküm ecîbû eyyühel mülûkes seb-atel felekiyyeti ve`mürül mülûkel mezkûreti bi-tâ-atî ve kadâ-i hâcetî Elvâhan Elvâhan El-acele El-acele Essâ-ate Essâ-ate.

Bu da kasemi.
satelcom isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 21-05-14, 00:55   #8
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 1.106
zeinarda is an unknown quantity at this point
Standart

Bismillâhirrahmânirrahıym* Yâ İlâhî es’elüke bi hakkı fekacin mahmetin bi mehmehubin mehmehûbin zi lutfin hafiyyin yâ Allâh yâ Allah yâ Allah bi sa’saın sa’saın zin nûri vel behâi yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh bi sehsehûbin sehsehûbin ellezî lehul ızzü şâmıh ven nûrit tâm yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh bi tahtahûbin tahtahflbin ellezî lehül kemâlü vel cemâlü vel cemâl yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh kehûbin kehûbin ellezî bi nûrihî yünevveru külli nurin yâ nûran nûr yâ Allâh yâ Allâh yâ Allâh en tüsahhır lî cemîıl kulûbi inneke mükallibel kulûb ve allâmel ğuyûb* Eclebtüküm yâ rûhaniyyetel kulûb eclib ruhi (hacet söylenir)bi hafiyyi lutfillâh bi letıyfi sun’ullâh bi cemîli sitrillâh dehaltü fi kenfıllâh va’tesımtü bi esmâillâh ve teşeffa’tü bi rasûlillâhi sallellâhü teâlâ aleyhi ve selleme
muhammedebni abdüllâh* Allâhü ekber Allâhü ekber Allâhü ekbcr esteantü bi kitâbillâhi alâ celbil kulûbi ve telînet tabâyiı ve kahrin nüfûsi ve ıdmâdi şürûrihâ ve serayânil mehabbeti fîhâ akbilû yâ meâşiral avâlimil ulviyyeti ves süfliyyeti akbilû ıkbâlen hasenen ven’atıfu initâfen külliyyen bil ismil ma’hûd ves sirril mevcûdüllezî yettesılu bihil evliya’* İc’al lî nûran emşî bihî fin nâsi vel bisnî yâ mevlâye ismen min esmâike libâsen hasenen bi hürmeti cebrâîle ve isrâfîle ve mîkâîle ve azrâîle ve bi hakkı kavlühül hakkı ve lehül mülkü ve bi hakkı fekacin mehmetin yâ İlâhî yâ İlâhî yâ İlâhî irhamnî bi rahmetike yâ erhamer râhımîn* Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve şefiyinâ ve hâmînâ ve kurrate uyûninâ ve nûri ebsârinâ muhammedin
aleyhis salâtü ves selâm* Ve selâmün alâ âlihî ve ashâbihî ve alâ cemiyil enbiyâi vel mürselîn*


kırmızıyla belirlediğim yerde eğer sevdiğin içinse sevdiğinin adı değilse kendi hacetin dileğin söylenir.....
zeinarda isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 24-05-14, 00:35   #9
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 24-05-14
Mesajlar: 1
zeux14 is an unknown quantity at this point
Standart

Alıntı:
KENZÜL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
sadece bir kısmı alımarak birçok sitede eksik yada yanlış sunulan Fekacin Mahmetin Daveti nin tam hali budur kenzülcüler.sadece dua olarak sunulan bu konunun vefide vardır.Celbi muhabbet ve teshiri kulüpte başka hiçbir benzeri olmayacak kadar mühim ve tesirli bir celbiyedir.
Her kimin celp ve teshiri matlup ise bu daveti gece yarısından sonra (41) kere okur ve buna üç veya yedi gece devam ederse aklın alamayacağı kadar tesir görür. Bu duayı her gün en az yedi veya on dokuz defa okumayı vird edinen kimseyi her gören sever, ona hizmet eder. Herkesten yardım görür, herkes onun her isteğini severek yapar. Taife-i cin de dahil olduğu halde tju duayı vird edinen kimseye her şey musahhar olur.
Fekacin Mahmet’in vefkini yazıp etrafına (80 “F”) harfi yazılıp üzerine (7) kere daveti okunur ve davette matlup bir kimsenin ismi zikredilir ve badehu yanına gidilirse son derece büyük bir ikbal ve iltifatla karşılanır ve istekleri yerine getirilir.
Fekacin Mahmet’in vefkini yazıp etrafına (40 “Mîm”) ilave et ve bunların etrafına da:

Bismillâhirrahmânirrahıym* Kulillâhümme malikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bî yedikel hayr*

İnneke ala külli şey’in kadir* Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb* ayet-i kerimesini yazar ve vefkin dört köşesinde “Yâ Cebrâîl yâ İsrafil yâ Mikâîl yâ Azrâîl” yazdıktan sonra üzerinde taşıyan veya ticarethanesine asan ve bu azimeti de her gün en az yedi kere okumayı vird edinen kimsenin rızkı ve müşterisi çok bol ve kazancı hayırlı ve bereketli olur. Cenabı Hakk’ın nimet ve ihsanları o kimsenin başına yağmur gibi yağar.

alt mesajlarda konuyu devam ettireceğim.
teşekkürler
zeux14 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 30-05-14, 11:47   #10
ÜYE
 
tuarec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 27-05-14
Mesajlar: 5
tuarec is an unknown quantity at this point
Standart

teşekkürler
tuarec isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
davet, fekacin mahmetin daveti

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mendel Daveti Havasül_Hak Kenzül Havas İlmi 7 11-11-16 02:28
Ruh Ve Cin Daveti Nasıl Yapılır Havasül_Hak Kenzül Havas İlmi 4 13-08-13 16:28


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 17:20.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0