Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Kenzül Esmaül Hüsna

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 07-03-13, 02:28   #1
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart El Vedud Esması Sırları

El Vedud Esması Sırları:1. ) Vefki .üzerinde olduğu halde her gün (400) kere “Yâ Vedîıd" ism-i şerifini okumayı adet edinen kimseyi herkes sever. Herkes ona meyil ve mehabbet eder. Ona yaranmak ister.
2. ) Celp ve teshir için bu ism-i şeriften faydalanmayı arzu eden kimse (10) istiğfar, (10) tekbir, (10) Kelime-i Tevhid, (10) salavat okuduktan sonra (95) “Bismillâhirrahmânirrahıym* Ferdiin hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsiin allâhü bin nâsi le raûfün rahıym”, arkasından (15) defa Ayet’el-Kürsi okuduktan sonra (12000) kere “Yâ Vedûd” okur ve her binde bir kere de aşağıda yazılı dua tilavet edilirse matlub çok kısa zamanda okuyana musahhar olur. Okuma zamanında günlük, cavî bahur edilmelidir. Okumaların en uygun zamanı gece yarısından sonra başlar:
Allâhümme yâ rabbi ente hasbî alâ fiilânete binti fiilânete ve atlıf kalbehâ aleyye ve zellilhâ lî ve habbibnî ileyhâ hubben şedîden veslüb aklehâ hattâ te’tiye iieyye hâdıan zelîlen min gayri mühletin bi mehabbetî ve meveddetî inneke alâ külli şey’in kadîrun hattâ tekıdenî bi rûhıhâ ve cesedihâ ve mâlihâ bi rahmetike yâ erhamer râhımîn.
Buna üç veya yedi gün devam olunur.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:29   #2
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

3. ) Birbirine düşman iki kişinin arasını bulmak ve barıştırmak için yukarıda tarif olunan şekilde hareket edilir. Ancak bunun için (12000) değil (4000) kere “Yâ Vedûd” ism-i şerifini zikretmek kafidir.
4, ) Birbirine dargın karı-kocayı barıştırmak için “Yâ Vedûd” ism-i şerifini gecede (2000) kere okumak ve buna en çok (19) gece devam etmek gerekir. Okuma esnasında güzel kokulu bir bahur yakmalıdır.
Okumaya başlamadan evvel matlubun vücuduna değmiş bir kumaş üzerine Vedûd, Rahîm, Atûf, Raûf esmalarını hurufiı mukattaa ile seyrek yazmalı sonra aralarına talip ve matlubun isimlerini yine kelime, kelime yazıp fitil yaparak badem veya zeytin yağında yakmaya başlayıp “Yâ Vedûd”u okumaya ibtidar olunmalıdır.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:29   #3
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Esmaların ve ayetlerin şerhleri sırasında yazmak zorunluğunda kaldığımız gerek celbiye ve gerekse kahriye gibi bazı hassaları kötüye kullananlar bir gün duçar olacakları herhangi bir reaksiyondan dolayı ben değil kendilerini levm edip hayıflansınlar.
Bir bıçak yapılırken insan öldürmek için değil, bir çok ihtiyaçlarımızı kolaylaştırmak, meyve ve sebze soymak, ekmek kesmek ve benzeri işlerde kullanılmak üzere yapılmış ve satın alınır. Ama bir kimse bir adamı yaralar veya öldürürse o bıçağı yapan veya satan kimse suçlunun işlediği cinayete ortak mı sayılır?
Esma-i İlahi’ye ve âyât-ı Kur’aniyye ancak iyi ve hayırlı yerlerde kullanılırsa fayda görülür. Aksi takdirde cezaya çarptırılır.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:29   #4
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Nasıl ki maddî hayatta da suç işleyen bir mücrim kanun pençesinden yakasını kurtaramıyorsa, manevî hayatta da kötülük yapan, suç işleyen insan yaptığı amelin cezasından elbette yakasını kurtaramaz.
Çünkü Cenabı Hakk bütün zuhurda ve bütün varlıkta asla değişmeyen bir takım kanunlar koymuş ve sınırlar çizmiştir. '
Bütün bunları ölçüp tartan son derece hassas bir de terazi yapmıştır. Bu terazi o kadar güzel ve muntazam şekilde çalışır ki, bugün henüz ilmel yakin bilinip aynel yakin görülemeyen ve Kur’an lisanı ile melekût tabir olunan ve atom çekirdeğini meydana getiren ve kuvark nazariyesi diye adlandırılan gerek elektron ve gerekse proton ve nötronları terkip eden bir takım mürekkep cüzlerden bir tekini bile o muazzam ve muvazene unsuru olan terazinin bir gözüne koyduğumuz zaman diğer gözün harekete geldiği görülür.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:29   #5
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Fe men ya’mel miskâle zerratin hayran yerah.
“Zerre ağırlığı kadar hayır iş yapanlar mükafatını görecek.”

Ve men ya'mel miskâle zerratin şerran yerah.
“Zerre ağırlığı kadar şer iş yapanlar da cezasına çarpılacaktır” demektir. Bu sebeple kitaplar vasıtasıyla edindiğin bilgileri kötüye kullanmak, kullandığın şekilde senin cezaya çarpılmana sebep olur. Nitekim Cenabı Hakk:
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:30   #6
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bu hususu Hazreti Kur’an:
Vellezîne kesebus seyyiâti cezâü seyyietin bi mislihâ.
“Kötülük yapanlara yapıkları kötülük cinsinden bir ceza verilir” demektir. (Yunus Suresi, ayet: 28)
Arapça “Men dakka dukka” şeklinde söylenmiş bir darb-ı mesel vardır. “Kapı çalanın kapısı çalınır.” demektir. Bu sebeple safıa helal olmayan bir kadının manevî yollarla tesir altında bırakarak iğfal etmek, baştan çıkarmak ve buna da Cenabı Hakk’ın esma ve ayetlerini alet etmek son derece kötü neticeler doğurur.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:30   #7
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Mâ min zenbin ba’deş şirki a'zamü ındellâhi min nutfetin vedaahâ fi rahmin lâ yehıllü leh.

“Cenabı Hakk’ın katında şirkten sonra en büyük günah, sana helal olmayan bir kadının rahmine nutfe idhal etmektir” demektir.
Ancak evlenmek maksadıyla veyahut yuvasını, çocuklarını terk edip kaçan bir kadını evine döndürmek gibi bir niyetle okunacak esma ve ayetler cezadan muaftır.
Yaptığımız bütün işler bir banda teypte yazılmış gibi tescil edilmektedir. Cenabı Hakk Kur’an-ı Kerim’de:
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:30   #8
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Hâzâ kitâbünâ yentıku aleyküm bil hakkı innâ künnâ nestensihu mâ küntüm ta’melûn*
“İşte bu yazdığımız bir kitaptır ki, sizlere dosdoğru her şeyleri söyler. Biz yapmış olduğunuz bütün amelleri böylece yazmıştık.” (Casiye Suresi, ayet: 29)
İster gece, ister gündüz, ister aydınlıkta, ister karanlıkta ne şekil ve ne suretle olursa olsun daima göz önündeyiz. Yaptıklarımızın bir zerresi bile gayb olmaz. Çünkü:
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:31   #9
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Lâ yedıllü rabbî ve lâ yensâ.
“Rabbim ne şaşınr, yani ne senin yaptığını bana ve ne de benim yaptığımı yanlışlıkla sana yazar ve ne de herkesin yaptığını ve herhangi bir işi unutuverir.” demektir.

İkra’ kitâbek.
“Kitabını, sahife-i vicdanını, hatıratını oku!”
Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
“Bu gün sana hesap sormak için nefsin kifayet eder.” demektir. (İsra Suresi, ayet: 14) İşte bütün bunları bildikten sonra yine bir ayeti kerimeyi burada yazmaktan kendimi alamadım.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07-03-13, 02:31   #10
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Men amile sâlihan fe li nefsih.
“İyilik yapan kendi nefsi için yapar” demektir.
Değerli okurlarımız! Zuhurun ihtidasından kıyamete kadar gelmiş geçmiş peygamberler, ölmeyen bütün melekler, cinler, insanlar ve bütün zikir ve teşbih edenlerin yaptıkları ibadet, taat Ve iyi amellerin sevap ve mükafatı ancak kendilerinedir.
Bütün yapılmış ve yapılacak ibadât-ü taat Cenabı Hakken azamet ve kibriyasına bir zerre bile bir şey ilave edemez.
Fe innellâhe ğaniyyiin anil âlemin.
“Cenabı Hakk bütün alemlerden müstağnidir” demektir. (Âli İmrân Suresi, ayet: 97)
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBlakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:59.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0