Gizliilimler Kenzülarş

Gizliilimler Kenzülarş (https://www.kenzulars.com/)
-   Diğer Büyü Çeşitleri (https://www.kenzulars.com/diger-buyu-cesitleri/)
-   -   Tefrik Büyüsü (https://www.kenzulars.com/diger-buyu-cesitleri/4733-tefrik-buyusu.html)

KENZÜL 23-04-13 02:00

Tefrik Büyüsü
 
Şer bir maksatla birleşmiş kimseleri birbirlerinden ayırmak için yedi kabirden birer parça toprak alıp üzerlerine aşağıda yazılı ayet ve duaları okuyup bulundukları yere serpilir.
Yahut bir kağıda yazıp su ile silip oldukları veya geçecekleri bir yere serpilir.
Bir miktar hardal ve dardağan üzerine de (41) kere okuduktan sonra dağılması matlup olan kimselerin oturdukları yere serpmekte bu maksadı temin eder:

Abese ve tevellâ* Yâ leyte beynî ve beynike bu’del meşrıkıyyeti fe bi’sel karîn* Ke ennehüm hu mu r un nı üsten fi ratün ferrat min kasverah* Ke ennehüm yevme yeravnelıâ lem yelbesu fe hel terâ lebüm min bâkıyeh* Felemmâ raâhâ tehtezzü ke ennehâ cânnün vellâ müdbiran ve lem yüakkıb tahsebühüm cemiy’an ve kulûbühüm şettâ* Levıttala’te aleyhim le velleyte minhüm firâran ve le muli’te minhüm ru’bâ* Kale hazâ firâku beynî ve beynek* Fî kulûbihîm meradtm fe zâdehümüllâhü merada* Fe ennehâ müharrametün aleyhim erbeıyne seneten yetfhüne fil ard* Ve le kad ahtdnâ ilâ âdeme min kabli fe nesiye keza li ke ye nsâ kezâ mehahbeti kezâ* Se yühzemül cem'u ve yüvcllûned dübür* Belis sâatü mev’ıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru* Yevme yefirrul merii mîn ehıvhi ve ümmihî ve ebîhi ve sâhtbetıhî ve benîh* Yevme izin yasdürıın nâsii eştâten eştâten eştâten kezâlike veştetü fülânübnü fiilânete fe eealnâhüm e hâdise ve mezzakııâlıüru külle mümezzekm ve elkaynâ beynehümül adavete vel bağdâe beynehümâ fiilinin ve fülânete fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyoten nehâri mübstraten kezâlike yemhtıllâhü mehabbete fülâniıı min kalbi fülânın ve lâ yeteânekâni ve lâ ycttcfıkâni ve lâ yectemiâni ve lâ yeltekıyâni hattâ yelicel cemelii fî semmil hıyâtı ke ennehüm a'câzü nahlin hâviyeh* Fe hel terâ lehtim min bâkıyeh*


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:29.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0